2008-04-23

Re: Gröna fingrar ...

Det var inte bara jag som skrev om den urbota löjliga nollvisionen för rökning. En som jag redan har refererat till är Johan Ingerö och bland andra läsvärda inlägg förtjänar Mattias Svensson ett omnämnande för reflektionen kring den mobbarmentalitet som döljs i förslaget. Samme Svensson har dessutom ägnat ett andra inlägg åt att kommentera att inte ens mitt ironiska förslag om att slå ihjäl alla rökare skulle vara ett fungerande statligt ingrepp. Läsning rekommenderas.

Men det är inte alla som håller med. Den annars så förnuftigt frihetlige
Anders Wallner (mp) blottar en av den gröna rörelsens auktoritära sidor när han i ett undantag tycker att det faktiskt är statens sak att lägga sig i folks livsval just när det gäller rökningen. Han passar dessutom på att slå några slag på samhällskostnadstrumman genom att påstå att rökningen är en dyr affär för skattebetalarna. Jag är inte övertygad.

I de undersökningar (
exempel) som även räknar med de kostnader som rökare befriar oss ifrån genom att dö i förtid, är rökningen alltid en samhällsekonomisk vinst: Rökare betalar in mer skatt än andra, de konsumerar förvisso sedan sjukvård när rökningen gör dem sjuka, men eftersom de dör i förtid blir de billigare för samhället, som annars måste bekosta även de ålderskrämpor som inte kan relateras till rökningen. Sett över livstiden är vårdkostnaden lägre för rökare (och överviktiga, btdub) eftersom dessa grupper inte har lika många år på sig att konsumera vård. Det anses därför att bekämpning av rökning och fetma i och för sig är positivt för folkhälsan, men att det inte sänker samhällets kostnader för vård. För att inte tala om all insparad pension.

I frågan insatta läsare får gärna upplysa om forskningsläget.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om
, , , , , , ,

4 kommentarer:

En vanlig $vensson sa...

"Samhällsekonomiskt" är rökare en lysande affär för alla andra. De kostar över sin livstid inte bara mindre i sjukvård (dör billigt och tidigt), utan framför allt i pensioner vilket också är en kollektiv kassa. Plus straffskaterna då, som (förvisso till priset av smuggling, terroristfinansiering organiserad brottslighet mm) ger pengar till statskassan därutöver.

Sedan är ju det en argumentation som inte följer. Vill man inte batala för rökare, fine. Då är man emot offentligt finansierad sjukvård. Den tunna förnissan av "solidaritet" kring detta system faller. Däremot ger det ju inte människor någon rätt att börja diktera hur andra lever sitt liv.

Riskerna för passiv rökning är negligerbara, och något mindre än för exempelvis helnykterism. Det ena beskattat och reglerat, det andra subventionerat och uppmuntrat. Svenssons lag: Bakom förmyndarnas hälso- och kostnadsargument finns alltid simpel livsstilsmoralism.

Och apropå Wallner, vad hände med principen lev och låt leva? Jag snear på folk som går långsamt (lämpligt och socialt kompetent att ta upp på denna blogg, jag vet), men inte vill jag lagstifta eller subventionera kurser i urban mobilitet för det.

Freddi W sa...

"Jag snear på folk som går långsamt (lämpligt och socialt kompetent att ta upp på denna blogg, jag vet), men inte vill jag lagstifta eller subventionera kurser i urban mobilitet för det."

Dagens första riktigt stora skratt. Tack!

Tomas sa...

Att döma av insändarsidan i metro är det dock många stockholmare som verkligen vill lagstifta om just detta! :)

Freddi W sa...

Det finns många goda anledningar till att Metros insändarsida inte tillåts styra Stockholms stadshus ;)