2007-10-08

Sprutbytets fördelar segrar igen

Nya rön ifrågasätter sprutbytets funktion som hiv-prevention och de knarkdinosaurier som tycker att den enda goda narkomanen är en död narkoman, slickar i sig som vore det slutet på alla sprutbytesprogram. Riktigt så enkelt är det självklart inte.

Det Nils Stenström kommit fram till är att det är förhållandevis få, ungefär 13 procent, som täcker hela sitt behov av rena verktyg genom sprutmottagningen. Visst vore det också bättre om det var fler som till fullo utnyttjade möjligheten, men det betyder ju inte att det inte är jättebra att de 13 procent som utgör de mest frekventa besökarna får sina behov täckta till fullo. Dessutom är det ju fortfarande bra att de som hämtat ut några rena sprutor, om än inte alla de behöver, givetvis tagit mindre risker och levt mer hälsosamt än om de inte hämtat några sprutor alls.

Vidare har Stenström kunnat konstatera att det inte finns något belägg för att sprutbytesprogram skulle få fler att börja bruka narkotika. Hans undersökning visar att nyrekryteringen var större i Stockholm, där sprutbyten inte ännu erbjuds, under den tidsperiod då programmet i Malmö växte som mest. Därmed faller ett av de uppfattat tyngsta och vanligast förekommande argumenten mot sprutbyte, nämligen att tillgången på rena sprutor skulle locka folk att prova droger de annars inte brukar.

Dessutom kvarstår aspekten av att sprutbyten ger en skygg grupp en kontaktyta mot det samhälle som stött ut dem.
Malmös uppskattade program erbjuder "också så mycket mer: ett respektfullt bemötande, regelbundna hiv-tester, hepatitvaccinationer, graviditetstester och såromläggningar. Vi har kurator och barnmorska och kan även förmedla direktkontakt med narkomanvården." När kan vi hoppas på liknande medmänsklighet i knarkdinosauriernas Stockholm? Det är delvis upp till en folkpartist, en som kallar sig liberal. Håll tummarna...

Intressant?
Annat jag skrivit om sprutbyten
Andra bloggar om:
, , , , , , , , ,

4 kommentarer:

SideShow Surfer sa...

Ja och i Malmö ville bror och syster duktig en gång lägga ner detta projekt med hänvisning till att det gynnade drog missbruket?.Så är det när munnen går och kontoret står stilla hos ledningen.

Ha det gott.

Blogge Bloggelito sa...

Hm, låt se. Vi har WHO, vi har ECNN, vi har UNODC, vi har amerikanska IOM – alla hävdar med bestämdhet att sprutbyten har positiva effekter, inte bara vid bekämpning av HIV och hepatit.

Sedan har vi Mitthögskolan (eller "universitetet", som det heter efter att det AMS-uppgraderats) som säger blä.

Vem ska man egentligen lita på? För politikerna i Stockholm gäller bara att gripa varje halmstrå man kan, ty att nu öppna ögonen och greppa verkligheten kan knappast vara aktuellt.

Så går det när forskningen är politiserad och levererar beställningsjobb.

Freddi W sa...

Förvisso, men jag tycker inte att man behöver vara särskild lenögd för att läsa Stenström till sprutbytets fördel. Medias rapportering i frågan, däremot...

Victor sa...

kolla debattsvaret i svd idag!