2007-06-05

Från Gripenstedt till Rosengren på 150 år

I går firade Svenskt Näringsliv 150-årsdagen av dåvarande finansminister Johan August Gripenstedts tal, "blomstermålningarna", till riksdagen. Det är ett tal värt att återge i längre stycken:

"Om man besinnar att till och med polarländernas tillgångar, t ex av fisk och späck, genom handeln kommer den civiliserade världen till nytta, att Kinas och Indiens överflöd på angenäma, närande och upplivande livsmedel genom handelns medverkan är till låga priser tillgängliga för oss alla dagligen, att det ena landets överflöd fyller det andras brist, att själva öknens innevånare kommer att skatta till våra behov, ja, att samlingarna på söderhavets klippor förs hit för att befrukta våra fält – allt genom handeln; då syns mig denna näringsgren redan av dessa skäl förtjäna att bedömas skonsammare.

Men långt högre än dessa materiella tjänster ställer jag dem som handeln gjort och gör åt mänskligheten i odlingens och upplysningens intresse. Ty då inkräktaren endast lämnar efter sig nedbrända och blodbestänkta ruiner i erövrade länder, och agget i besegrade hjärtan; när missionären och vetenskapsmannen, vars nit ingen kan skatta högre än jag, framgår blott såsom den ensliga farkosten på havet, vars fåra sammanfaller i det ögonblick kölen genomskurit vattenspegeln; då framtränger handeln såsom en murbräcka som nedbryter varje hinder som en förvillad statskonst eller förvillade seder uppställt mot den mänskliga odlingens framsteg.

Och jag förirrar mig därför visserligen inte då jag tror att handeln i sin stora världsomfattande utsträckning utgör det mäktigaste redskapet i Försynens hand till människosläktets lyftning, ja, att den är den stora och djupa, fastän stilla flod, som tyst, men säkert i sin famn för vårt släktes öden fram till större odling, till högre ljus och till en allmännare människors förbrödring. Därför säger jag än en gång: ära åt handelns storartade och för mänskligheten gagnande yrke!"


I dag slog EU:s domstol fast att
det svenska importförbudet är olagligt och Klas Rosengren, som drivit fallet sedan det vin han beställt från Spanien beslagstogs för fem år sedan, kan börja fira. Alkoholmonopolet strider mot den fria rörligheten, men frihandelsvänner som Gripenstedt och Rosengren strider för ekonomiskt, kulturellt och mellanmänskligt utbyte. I morgon är det nationaldag och läge att skåla för Gripenstedt och Rosengren. Självklart i privatimporterat (ja, jag har alldeles-nyss-olagligt sådant hemma) rödvin från Spanien.

Via
Johan Norberg. Intressant?
Andra bloggar om:
, , , , , ,

Inga kommentarer: