2007-06-05

Valfusk 2002, valfusk 2006

Valfusk, eller otillbörligt verkande vid röstning som det egentligen heter, är väldigt ovanligt förekommande i Sverige. Likväl verkar det som om landets största parti lyckats göra sig skyldig till det vid två på varandra följande val.

Två socialdemokrater dömdes för valfusk vid valet 2002 och nu kommer ytterligare en socialdemokrat att åtalas för valfusk i samband med valet 2006. I båda fallen handlar det om försök att påverka hur väljare kan röste - i det ena fallet genom att bara tillhanda hålla det egna partiets valsedlar, i det andra fallet genom att ta bort ett annat partis valsedlar.

Och det i ett parti som känner sig våldtaget när någon loggar in på deras intranät.

Intressant?
Andra bloggar om: , ,

Inga kommentarer: