2007-07-23

Säg är det inte märkligt att folk som ...

... i vanliga fall är högst förtjusta i att system ska bära sina egna kostnader, skriker i höga sky när någon föreslår att trafikförsäkringen borde finansiera sig självt snarare än att även vi som inte orsakar skador medelst bil måste vara med och betala?

... beskriver sig som "engagerade i prostituerade kvinnors situation" aldrig bemödar sig om att debattera frågor om sexarbete med sexarbetare, sällan vill lyssna till vad en prostituerad har att säga, men nästan alltid är redo att försvara en lagstiftning vars främsta konsekvens är en försämring av de prosituerade kvinnornas situation?

... hyllar den allmäna välfärden och gärna skulle förbjuda privata lösningar, ändå är positivt inställda till de privata försäkringar som genom arbetsgivarnas och fackföreningarnas försorg skyddar de anställda vid arbetsskador, dödsfall, sjukdom, arbetslöshet och ålderdom?

... älskar den offentliga sektorn tenderar att ifrågasätta, misstänkliggöra och motarbeta det privata företagande vars resurser den offentliga sektorn inte skulle kunna existera förutan?

... värnar mänskliga rättigheter tar så lätt på yttrandefrihet att de bara anser att den är till för "de goda" - och själva förbehåller sig rätten att definiera vilka "de goda" är.

Intressant?
Andra bloggar om: , , , , , , ,

3 kommentarer:

nemi sa...

"... beskriver sig som "engagerade i prostituerade kvinnors situation" aldrig bemödar sig om att debattera frågor om sexarbete med sexarbetare, sällan vill lyssna till vad en prostituerad har att säga, men nästan alltid är redo att försvara en lagstiftning vars främsta konsekvens är en försämring av de prosituerade kvinnornas situation?"

- Jag tycker att det är en orättvis beskrivning. Jag vet att det sker debatter mellan feminister och sexarbetare. Dessvärre verkar oviljan också finnas från sexarbetare att möta feminister (not that I blame them). Att initiativen inte märks är väl för att allting inte sker i det offentliga, kanske framför allt för att det är så stigmatiserat att vara sexarbetare men också att vara feminist idag.

Jag minns särskilt en diskussion bland anarkafeminister i Göteborg där det framkom att det fanns sexarbetare i den interna gruppen. Det är också något en måste komma ihåg.

Utöver det tycker jag att det från alla håll saknas en vilja att göra något förutom att ha kvar sexköplagen eller ta bort den. Kan inte någon göra en verklig insats istället för att vara paragrafpetare?

Freddi W sa...

Jag skriver villigt under på att alla punkter är orättvisa och inte så lite generaliserande, men det ingick mer eller mindre i formatet.

När det gäller prostituerade kvinnors situation känner jag också till att de finns prostitutionsmotståndare som tar debatten och är villiga att lyssna, men på senare tid har det åtminstone i den offentliga debatten och i bloggarna varit väldigt lite av den varan.

Sedan vet jag inte om jag vill gå med på din uppdelning i "feminister" och "sexarbetare".

Det finns feminister som är sexarbetare eller positiva till att avkriminalisera och det finns sexarbetare som i allra högsta grad är feminister.

nemi sa...

"Sedan vet jag inte om jag vill gå med på din uppdelning i "feminister" och "sexarbetare".

Det finns feminister som är sexarbetare eller positiva till att avkriminalisera och det finns sexarbetare som i allra högsta grad är feminister."


Det var just min poäng.