2007-07-26

Han gör queer för queert för queers

Vad hände egentligen i Göteborg? Frågan har med rätta ställts om de ökända kravallerna, men det kan med fördel även ställas om ett betydligt mindre debacle: Queerlitteraturdagen den 1 juli. Linn Hansén och Ahena Farrokhzad bjöd in Bo Cavefors, men Cavefors dök inte upp.

Författaren Bo Cavefors är en förgrundsfigur inom svensk hbt-litteratur. Sedan 1959 har han fungerat som utgivare och hans egna verk präglas av människans och hans egen (homo-)sexualitet. Cavefors är känd som radikal, hans grepp är ofta vågade och hans texter riktar sig inte till läsare med starkt konservativ sexualmoral och svagt hjärta. Allt detta kände Hansén och Farrokhzad till när de bjöd in Cavefors för att "hålla i ett föredrag om bögar, radikalism och s/m i litteraturen, med ett historiskt perspektiv, någon slags egen personlig genomgång".

Utan att vara ombedd att göra så, skickar Cavefors in sitt manus några dagar innan Queerlitteraturdagen. Det faller dock alls inte Hansén och Farrokhzad i smaken:

"[Vi tycker] att det finns politiska problem med manuset i fråga. I vissa passager där det börjar handla om unga pojkars sexuella relationer till äldre män vet vi inte riktigt vad du är ute efter, eller hur detta kommer att mottas. Det finns också vissa feministiska och koloniala problem med att skildra kvinnors och svarta tjänares underordning i ett bögsammanhang."


Cavefors svarar förvånat att hans position är känd sedan tidigare och att han avsåg att framställa queer, inte att prata om det. Han meddelar därför att han inte ämnar närvara och istället engageras konstnären Emmanuel Nyberg att göra en framställan kring Cavfors uteblivande. Cavefors kommenterar:

"Queer är action. Tyvärr har en del radikalfeminister lagt beslag på begreppet queer och använder det i icke-subversivt syfte i kampen för det patriarkala matriarkat man strävar efter som arvtagare till det patriarkala samhället. I sak är detta ingenting annat än ett bevarande av det heteronormativa samhällets lagar, förordningar, sexualitet och rigida moralbegrepp. Det roar inte mig."

Vad hände egentligen i Göteborg? Det är svårt för mig att besvara, men av det lilla jag kunnat snappa upp är jag övertygad om att en potentiellt högintressant debatt flög förbi, till största delen under radarn. Vad är queer och när blir det farligt för vem och varför då? Vilka är det egentligen som är normativa, hur står det egentligen till med moralbegreppen och vem är det som när konservatismen? Vad hände egentligen i Göteborg?

Intressant?
Tipstack: Klara Gratte.
Källor: Bo Cavefors blogg (1,2), Emmanuel Nybergs blogg (1) samt Tidningen Kulturen nummer 16.
Andra bloggar om: , , , , , , ,

1 kommentar: