2007-06-07

Nollvision för nollvisioner

Lite då och då kommer någon av våra kära politker på att de borde ta krafttag mot ett problem i samhället. När de drar det som allra längst brukar de formulera en nollvision. Då vet man att det bästa som kan komma att hända är att ingenting händer, men mycket troligare är att någonting märkligt eller till och med kontraproduktivt sker. Nollvisioner är nämligen snarare illusioner eller hallucinationer och deras typiska effekt är att någon får en dålig idé.

Folkhälsominister Maria Larsson vill ha en nollvision för självmord. Det kommer alldeles säkert att leda till att man angriper symtomen istället för orsakerna, och att man istället för att reformera vården sätter upp stängsel kring broar och bygger in tunnelbanan i ett rör av plexiglas.

Jämför gärna med narkotikapolitiken. I såväl Malmö som Lund arbetar man med att förebygga och skademinimera genom att, helt i linje med WHO:s rekommendationer, driva ett sprutbytesprogram. Narkomanerna får rena kanyler istället för gulsot och hiv, och på köpet kommer en kontaktyta mot sjukvård och andra delar av det offentliga samhället. I huvudstaden råder däremot ett slags nollvision: Ingen ska knarka och därför ska ingen heller få rena sprutor. Det misslyckas så klart totalt och knarkarna blir sjuka och osynliga.

Det enda rimliga vore därför att införa en nollvision för nollvisioner.

Via Andwal. Intressant?
Andra bloggar om: , , ,

4 kommentarer:

Joel Malmqvist sa...

Det är väl utmärkt att sätta upp stängsel om det hindrar självmord.

De starkaste suicidtankarna är ofta ganska snabbt övergående och ofta är självmordet mer eller mindre en impulshandling.

A sa...

Äh, jag tycker det låter bra. Det finns ju många insatser som samhället kan göra för att hindra medborgare från att ta sitt liv. Till exempel kan man införa en lag om att lägenheter i nybyggda flerbostadshus inte får ha en takhöjd som överskrida 185 centimter. Den enda nackdelen med en sådan lag skulle nog vara att man inte har tänkt på barnen.

jörgen sa...

Självmorden minskar om man har farliga tabletter i blisterpack istället för i pillerburk, och de som överlevt Golden Gate försöker inte igen, vad jag läst (hittar inte referens till den senare just nu).

Anonym sa...

Nej det är inte utmärkt att "hindra" självmord genom att sätta upp stängsel överallt, begränsa takhöjd eller stöpa om hela samhället i en obekväm form bara för att försvåra för människor att göra något de ibland kan få för sig att göra.

Istället för att angripa symptomen eller yttringarna med meningslösa visioner kan man ju göra något reellt åt orsakerna, men åtminstone behålla så mycket ödmjukhet att man inte försöker leka gud och tro man kan införa ett minimum av något som man inte rår över(eller ens vet hur det fungerar), det enda dessa minimum åstadkommer är missriktade åtgärder och i grunden ett intolerant och illa fungerande samhälle.

Jag skulle önska att leva i ett realistisk samhälle där man vågar se problemen för vad de är, istället för ett där omöjliga visioner och retorik dominerar agendan.