2007-04-30

Kejsarinnornas nya kläder

Det är bråttom nu, att ta igen det slack som uppstod under tiden som Göran Persson långsamt avgick. Det är hög tid nu, att lappa igen de sprickor som sedan länge funnits mellan Mona Sahlin och LO. Vad passar då bättre än att Sahlin och Wanja Lundby-Wedin skriver debattartikel tillsammans? Så rätt de tänkt, så fel det blev.

"A-kassan ska återställas", heter det när politik är att vilja gå bakåt, tillbaka. Regeringens politik "drabbar dem med lägst löner hårdast", sägs det och exemplet som följer utgår från någon som tjänar 25.000 kr i månaden. Om par i röda damer blir en vinnande hand ska "de allra flesta" få en ersättning på 80 % när de är arbetslösa, lovar de nyblivna vännerna. De allra flesta har lägst löner och ibland så låga som futtiga 25 papp per månad, får man anta.

Hur många går egentligen på det här? Den grupp som Mona-Wanja Sahlin-Lundby-Wedin säger sig måna om är de med lägst inkomster, men de som gynnas av den politik de föreslår är framför allt de relativt välavlönade i röstfiskarnas favoritvatten, de som simmar i det så kallade mittskiktet. Redan nu gäller nämligen 80 % (eller högst 680 kr per dag) de 200 första dagarna i arbetslöshet och genomsnittstiden i arbetslöshet är 75 dagar. Att höja taket gör skillnad endast för de med löner över nocken.

När de ändå är igång passar de på att anklaga alliansens politik för att inte vara finansierad, men särskilt mycket om finansiering av de egna återställarna sägs det inte. Det man kan ana sig till handlar om att skatterna ska höjas, att skattebetalarna ska dela på kostnaden, men hur det hjälper de med lägst inkomster är inte heller självklart. Om man inte vill tillbaka till ett samhälle som accepterar massarbetslöshet, vill säga. Om man inte vill backa hela vägen tillbaka in i den defensiva arbetsmarknadspolitik som man förlorade valet på, alltså. Obegripligt, med andra ord.

Eller kanske inte så konstigt i alla fall. Socialdemokraterna har nämligen avskedat många av de på kansliet anställda och i samma veva upptäckte någon ett behov av nyrekrytering:

"Vi har alldeles nyss rekryterat två nationalekonomer för den kompetensen hade vi inte. Den behövs när vi till exempel ska skriva våra budgetmotioner." (Ekonomichef Åsa Larsson till
SvD.)

Det känns jättebra att socialdemokraterna identifierat det behov av nationalekonomisk kunskap de aldrig kände under tiden med den med blott högstadiekompetens utrustade Bosse Ringholm vid det ekonomiska rodret. Kanske de nyanställda kan närvara nästa gång partiets och fackets ordföranden ses för att staka ut framtidens politik?

Intressant?
Via:
Bloggen Bent, Gudmundson
Andra bloggar om:
, , , , , , ,

Inga kommentarer: