2007-03-19

Hägglund inte transsexuell

Alldeles nyss överlämnade könstillhörighetsutredningen sitt betänkande till socialminister Göran Hägglund, kristdemokraterna, och de fann att han är en heterosexuell man med konservativa värderingar. Nu är väl utredningen i sig inte en uppvisning i queerteoretisk spetskompetens, men den innehåller ändå några fall framåt.

I nuläget måste gifta transpersoner genomgå skilsmässa innan operationen eftersom endast ogifta får genomgå könsbyte. Det är svårt att se varför en sådan kränkning är nödvändig – särskilt nu när en könsneutral äktenskapsbalk står för dörren – och det är därför mycket glädjande att utredningen föreslår att könsbytet initierar en övergång från äktenskap till partnerskap (alternativt från partnerskap till äktenskap) utan att skilsmässa krävs.

Transpersoner steriliseras innan ingreppet och någon möjlighet att spara könsceller för framtida bruk har hittills inte medgetts, trots att det närmast är en självklarhet vid andra medicinska behandlingar som leder till sterilitet. Utredningen föreslår nu att könsceller får sparas och det är naturligtvis positivt. Dessutom hävs kravet på medborgarskap till förmån för ett nytt krav om att den som vill genomgå ett könsbyte ska ha bott i Sverige i minst ett år.

Transpersoner är en av de mest diskriminerade och utsatta grupperna i vårt samhälle och en förutsättning för att den diskrimineringen ska kunna brytas är att lagstiftningen kring könstillhörighet inte är diskriminerande i sig. Nu är det upp till alliansregeringen att visa att de är att räkna med i frågor av det här slaget, att det finns fler än ett gäng hbt-liberaler som håller regnbågsflaggan högt, att regeringen trots att kd sitter i den inte vill fortsätta diskrimineringen av queers.

Dessutom krävs det mer än så – framför allt en mer icke-binär syn på kön, att vården har kapacitet att efterleva lagstiftningens intentioner och att de människor som befolkar normsamhället tar sig samman och slutar förtrycka de som vågar avvika från normen. Den nu gällande lagen stiftades 1972, men många av de åsikter som finns kring transpersoner är betydligt äldre än så. Några är troligen till och med äldre än stenåldern.

EDIT #1 - mer läsning:
SOU 2007:16 Ändrad könstillhörighet
Webbutsändning av pressträffen
EDIT #2 - ännu mer läsning:
QX.se: "Kränkande" krav för transsexuella

Andra bloggar om:
, , ,

Inga kommentarer: