2007-03-05

Ha-Ha-Ha-galne Hans och högerextremismen

Den tokiga sagan om de knäppa granksningsarvodena fortsätter.

Fackförbundet Byggnads och dess ordförande Hans Tilly har sedan länge tagit ut så kallade granskningsarvoden. De har konstruerats så att byggarbetare - även de som inte är medlemmar i Byggnads - fått ett avdrag på minst 1,5 % av lönen som ett slags privat extraskatt. Pengarna har gått rakt in i Byggnads, som inte kan redovisa vad pengarna används till. Officiellt ska arvodena användas till att täcka de kostnader Byggnads har för att granska att de som arbetar på ackord får rätt ersättning, men det är ett överpris på ett arbete som nästan inte efterfrågas och knappast ens utförs. I sammanhanget är det dessutom som vanligt värt att notera att Byggnads finansierar socialdemokraterna, så oorganiserade byggarbetare får finna sig att i princip betala skatt till ett politiskt parti de inte nödvändigtvis sympatiserar med.

Det låter vansinnigt och det är vansinnigt. Dessutom är det inte tillåtet och Europadomstolen slog nyligen fast att Byggnads, genom att ta ut arvoden från byggare som inte är medlemmar och sedan inte redovisa hur medlen används, bryter mot artikel 1 i deklarationen om de mänskliga rättigheterna. En tung och viktig dom, men Byggnads valde att tolka den som att det är tillåtet att privatbeskatta så länge de redovisar det bättre.

Sveriges byggindustrier, som representerar arbetsgivarna, har förklarat för Byggnads att de gärna förhandlar om allt som förhandlas kan, men att de inte kan förhandla med facket om huruvida deras medlemmar ska följa lagen och Europastolens dom. Fackets makt må vara stor, men den är inte oändlig. Arbetsgivarföreningen har därför skapat blanketter på vilka de byggare som inte är medlemmar i Byggnads kan uppge det och arbetsgivaren slutar då att dra av det otillåtna arvodet. Det låter högst rimligt i de flestas öron, men inte i Hans Tillys.

I en artikel i tidningen Byggindustrin kommenterar han arbetgivarnas beslut att avbryta privatbeskattningen av de oorganiserade byggarna i enighet med utfallet i Europadomstolen:

"Det är arbetsgivarna som blåst i stridstrumpeten. Högerextrema krafter styr hos dem."

Högerextrema krafter? Det är (bland andra) Fredrick Federley som avses och här är det uppenbart att Vill ha-vänstern börjar bli riktigt desperat. Att kalla åsikten "avtal ska inte inte gälla för den som inte vill ingå det" för högerextrem är bara löjligt. Att kalla en liberal bög, som står så långt från nationalsocialismens brunskjortor en någonsin kan komma, för högerextrem - ja, det är direkt hånfullt.

Att kalla Hans Tilly för ha-galen eller bara galen, däremot, känns allt mer skäligt för varje kapitel som skrivs.

Andra bloggar om: , , , , , , ,

5 kommentarer:

Josh sa...

Man brukar ju säga att man kan ljuga som en häst travar, och det fanns ju en mycket framgångsrik kuse som hette Victory Tilly. Är de släkt?

Freddi W sa...

Haha! Kanske ägdes den av Jens Orbacks mormors syster?

Anonym sa...

Mycket "Ha Ha Ha" och hahaha här idag. Stammar ni också på högerflanken? Kanske blir så när man om och om och om och om igen upprepar samma ståndpunkter varenda fråga som kommer i ens väg. Man kan kanske stamma på fler sätt än ett, vem vet.

Jonte sa...

Tycka vad man vill. Men allt till höger om Byggnads är knappast högerflank. Det konstiga är att samtidigt som flertalet partier rör sig mot mitten så verkar det politiska begreppet mitten upphöra. Det är förstås svårt att demonisera sina motståndare med begrepp som extremmitten, mittenflank eller tokmitten.

victor sa...

centerextrimism heter det ju! är vi för unga för att minna tage danielsson (var det väl?)

fast federley är ju skvatt galen han också. inte brun, men mer praktexempel på oseriös politiker får en leta efter.