2007-02-15

Det kan hända den bäste

En 79-årig man körde på vänster sida av vägen, eftersom han enligt egen utsago inte kört bil i tätbebyggt område sedan omläggningen till högertrafik gjordes 1967. Polisen prejade honom för att få stopp på färden och nu har han dömts på flera punkter. Det är sorgligt, ganska charmigt och lätt att göra sig lustig över, men det kan hända den bästa.

Alla hade kört på vänster sida av vägen i alla år, med ett kort undantag för lite högertrafik någon gång på 1700-talet. Vår kära 79-åring hade säkert hört berättelser om den där högerperioden, lyssnat till hur långsamt all trafik flöt och hur många olyckorna var, fått det berättat för sig att vi är trygga på vänster sida av vägen, att vi trivs bäst där. Han hade säkert tagit till sig debatten och skrämts av alarmismen, av domedagsprofetiorna: Högertrafiken kommer att döda oss alla och störta landet i kaos.

En söndag någonstans mitt i hans liv infördes högertrafiken och trots att opinionen länge vädjade om ännu en återgång till den körbana de så länge kört på, visade det sig att korparna hade fel. Olyckorna ökade inte, trafiken flöt och fördelarna var så många att alla snart tyckte att det vore en dum idé att vrida klockan tillbaka och ratten åt vänster igen. Alla utom en 79-åring som levt isolerad utan att ta del av utvecklingen och utan att dra lärdomar av den. En dag beger sig ut för en bilfärd på vänster sida av vägens mittlinje. Han förmår inte att förlika sig med verkligheten, han krockar och han gör sig till åtlöje.

Det kan hända den bäste. Se bara på Go Home-vänsterns Hans Tilly och Blockadvänsterns Ella Niia. Preja dem innan fler kommer till skada.

Andra bloggar om: , , ,

Inga kommentarer: