2007-05-23

Högskattesystemets legitimitet & effektivitet

(En rubrik som tarvar mer än en kort post, men jag har inte tid.)

Det borde krävas en del för att motivera ett system i vilket det kan förväntas att de flesta finner sig i att med ett sms godkänna att staten tar hälften av deras inkomster infrån dem. Att systemet är
transparent och tydligt är en sak. Att det är effektivt och rättvist en annan.

Det ska vara synligt och lätt att förstå vad man betalar skatt på, när man betalar skatt och hur mycket man betalar i skatt. Vidare bör det vara vida spritt vad skatten används till oavsett om det är cancervård eller en kampanj för hemslöjd. Målet bör vara att skattebetalarna vet vad de betalar och vad pengarna används till - och är nöjda med det.

När 500.000.000.000 kronor betalas ut i bidrag varje år kan det tyckas vara en självklarhet att det görs i ett system som är näst intill perfekt i sin säkerhet och effektivitet. Så är dock inte fallet. Brister i och mellan de inblandade myndigheterna leder till att felaktiga utbetalningar görs och fusk förekommer - och det i högre grad än vad man tidigare trott.

För att låna retoriska grepp av mig själv: Oavsett om man förespråkar en högre eller en lägre skatt; oavsett om man nöjer sig med att den blott finansierar poliskåren eller gärna ser att den betalar en evig medborgarlön; oavsett hur man ser på beskattning och offentliga finanser, måste det väl vara en fördel och av godo för ens argument om skattesystemet är tydligt och välfungerande från början till slut?

Intressant?
Andra bloggar om:
, ,

1 kommentar:

Jonte sa...

Typiskt höginkomsttagare att gnälla på skatterna ;-)