2007-02-05

Jag håller käften och lyssnar

Jag hade några idéer om vad jag ville skriva om i dag, men när A Girl Named Dick säger åt mig att hålla käften och lyssna, är det precis vad jag tänker göra. Dessutom kändes de inte så viktiga längre, de där sakerna jag tänkte orda om.

Andra bloggar om:

3 kommentarer:

Anonym sa...

Stärk familjelivet, ge människor stöd, att utveckla inre potential, ansvarskänsla, empati, insikt och lydnad i moral. Tryck inte ner moraliska auktoriteter. Den destruktiva macho-roffa-åt sig idealen har sin grund i människans objektiviserande av andra, brist på kärlek, brist på renhet.

Begär, kontrollbehov börjar på ett tidigt stadie. Där ska det tacklas. Inte tjugo år senare.

Luckra inte upp normer kring familjen. Det öppnar upp för skilssmässor hit & dit, söndrade hem, barn som får söndrade relationer med föräldrar är själva bränslet till den onda cirkeln. Barn som saknar föräldrar i sina liv blir ledsna, besvikna, ilskna. Söker fylla tomrum. Med våld, pornografi, fantasier, maktanspråk. Lever på ytan. I känslornas våld. Blir mer mottagliga för yttre ytliga budskap. De sexualiserade könsroller som i många avseenden just kännetecknar vårt moderna, "progressiva" samhälle.

Växer inte sällan upp till kontrollerande, agressiva individer. (Eller depressiva, underlägsna.) Som piskar upp i sina relationer. Plågar sina fruar. Retar upp sina män. Sina barn. I brist på närhet med släktingar, vänner söker man upprätthålla fasader. Lindra smärta & tomhet med karriär. Mindre tid för barnen.

Sverige behöver en ny jämdställdhetspolitik som inte främst angriper vårt tidigare kulturarv och renderar en rad onda spiraler. Som drabbar barn. Som blir män & kvinnor.

Fackeltåg i all ära. Men feminismen behöver se sin del i den samhälleliga process som angrep den värdegrund som en gång skyddade barn, kvinnor och män från kommersialismens framtåg med i många avseenden värre och mckt mer översexualiserade könsroller, pornogragri och våldskultur. Sverige behöver åter en tydlig värdegrund med moral-etiska inslag baserat på den människokännedom som finns inom äldre traditioner (kristendom, buddhism osv).

victor sa...

det känns ju inte lite förmätet att debattera det här här, men om den absoluta majoriteten av våldtäkter sker i nära relationer, hur kan en då förespråka fler sådana?

Anonym sa...

Människan behöver nära relationer.
Som du säkert vet är nära relationer det kanske mest fantastiska vi människor kan få uppleva här i livet.

Det finns dock ett skriande behov av att människor blir medvetna om sitt ansvar, även i relationer, om moraliska förpliktelser och varför dessa är nödvändiga.

Inte minst för att se till att barn inte far illa. Som sedan växer upp och gör sig själva/andra mckt illa. Förenklat? Ja visst. Men en oehört viktig aspekt.

Vi behöver även närhet till människor runt omkring så att vi inte isolerar med oss med en människa. Blir det då problem i relationen är man ensam. Vilket är ett kanske typiskt svenskt fenomen.

Att således än mer söka radera ut också högst funktionella normer som vill främja att barn får växa upp med sina föräldrar är ingen lösning och kommer rendera mer våld, utnyttjande och olycka i Sverige.