2007-01-23

Rädda folket från monopolet

Fråga Svenska spels VD Jesper Kärrbrink om ansvar och han kommer att hävda att han, det företag han företräder och den stat som äger företaget, är världsledande på att ta ansvar för kundernas konsumtion. Har han en extra frispråkig dag kan han även att komma att vädra sina unkna idéer om att staten borde censurera internet för att begränsa åtkomsten till de tjänster som konkurrerande företag erbjuder. Fråga sedan den stat som reglerar Kärrbrink och Svenska spel och svaren kommer att bli desamma, men med en tydligare lutning mot att monopolets enda uppgift är att begränsa dess egen verksamhet och dess skadeverkningar. Det är, i samtliga fall, fullkomligt trams.

Det svenska spelmonopolets enda ambition är att maximera den vinst det gör på konsumenternas bekostnad.

Det åstadkoms genom att förbjuda enarmade banditer, döpa om dem till Jack Vegas och ställa ut dem under statlig flagg. Det åstadkoms genom att låta de goda och pålitliga - det vill säga politikerna, prästerna och idrottsföreningarna - erbjuda spel i alla möjliga former så länge vinstmöjligheten för de spelande inte blir för stor. Det åstadkoms genom marknadsföring som kostar 2.000.000:- per dag och är så aggressiv att den i många andra länder inte skulle tillåtas.

Spelberoendet på den svenska monopolmarknaden är drygt 50 % högre än på den konkurrensutsatta marknaden i Storbritannien. Av de statliga spelbolagens omsättning går 0,046 % till åtgärder mot spelmissbruk. Av den vinst Svenska spel gör går 17 % till idrotten och 80 % rakt in i statskassan.

Hur ett statligt monopol kan marknadsföras så mycket, göra så stor vinst, ta så lite ansvar för skadeverkningar och göra sådana enorma vinster samtidigt som det det ska vara för konsumenteras bästa, är det ännu ingen som trovärdigt lyckats förklara hur det går ihop.

Reglerna gärna spelmarknaden, men låt idrottsrörelsen äga Svenska spel och utsätt de nuvarande bolagen för konkurrens.

Andra bloggar om:
, ,

1 kommentar:

Anders Wallner sa...

Det är inte bara sportisar som får cash av Svenska Spel, alla ungdomsorganisationer som får bidrag av Ungdomsstyrelsen får sina beviljade medel fördubblade av Svenska Spel-kassan. Eller, så var det på den gamla goda tiden när jag jobbade som org sek.