2007-01-18

HRF är bättre än bäst

Centrum för rättvisa kommer (inte helt oväntat) fram till att "Villkoren vid Wild'n Fresh är lika bra eller bättre än kollektivavtalet på nio punkter av tio" och skriver sedan en rapport [pdf] om det. HRF anser (lika väntat) att "Högerbyråns PM bygger på fel anställningsform – bekräftar istället sämre löner och villkor på salladsbaren". De upplyser dessutom om ett intressant förhållande:

Även om de nu skaffar bättre privata försäkringar, är skyddet i kollektivavtalets försäkringar fortfarande bättre.

Det är alltså inte bara så att världens bästa privata försäkring är sämre än kollektivavtalets försäkring - till och med de privata försäkringar som är bättre än kollektivavtalets försäkringar, är sämre än kollektivavtalets försäkringar? Men är inte kollektivavtalets försäkringar också privata? Statliga är de då inte.

De försäkringar som kollektivavtalet stipulerar att arbetsgivaren ska teckna är TFA (vid arbetsskada), TGL (vid dödsfall), AGS (vid sjukdom), AGB (vid förlust av anställning) samt Avtalspension SAF-LO. Dessa försäkringar administreras av Fora och försäkringsgivare är AFA Försäkring förutom för Avtalspensionen, som den anställde själv väljer försäkringsgivare för. Fora och AFA ägs av LO och Svenskt Näringsliv.

De företag som omfattas av kollektivavtal måste teckna dessa försäkringar för sina anställda arbetare, men ett företag måste inte omfattas av kollektivavtal för att få teckna dessa försäkringar. Gissa vilka privata försäkringar Wild'n Fresh har tecknat för sina anställda? TFA, TGL, AGS, AGB och Avtalspension SAF-LO. Samma försäkringar genom samma adminstratör hos samma försäkringsgivare.

Till HRF:s fördel ska det tilläggas att kollektivavtalet ger ytterligare ett omställningsskydd som komplement till AGB, att försäkringarna inte kan sägas upp så länge de anställda omfattas av kollektivavtal samt att försäkringarna i det fallet gäller och finansieras även om arbetsgivaren skulle undlåta att betala premierna.

(Nu ska jag reflektera över vilket slags människa jag är som finner nöje i att, klockan 01:15, upplysa min omgivning om detaljerna i det svenska kollektivavtalsförsäkringssystemet.)

EDIT: SVT skriver här, Johan Norberg här och Johanna Nylander här.
EDIT: Johan @ PL&C skriver här.


Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Inga kommentarer: