2006-11-26

De nya flexialdemokraterna?

Jonas Morian är en av förhållandevis få socialdemokrater som inte räds att ifrågasätta partiets politik och hur den utformas. Just därför är han riktigt läsvärd och hans senaste alster är inget undantag; när sossar börjar förespråka den danska flexicurity-modellen finns det skäl att hoppas på en ny era inom den förstenade arbetsmarknadspolitiken.

Den svenska linjen är trygghet. Det har tolkats som att det betyder att det ska vara näst intill omöjligt att förlora jobbet. Med det följer starkt anställningsskydd och långa uppsägningstider, som även innebär att det är svårt att byta jobb eftersom en sitter fast i sitt nuvarande oavsett om en vill eller inte. Det innebär också att det blir riskabelt att anställa och med det följer låg rörlighet. Konsekvensen av att trygghet ska betyda att det är näst intill omöjligt att förlora jobbet, blir att det också är näst intill omöjligt att få ett nytt jobb.

Det är oklart vem som tjänar på systemet. Företagen har svårt att hitta ny kompetens och våga anställa den, arbetstagarna har svårt att byta jobb om de vill det, fackförbunden blir konservativa bevarare av det gamla och de arbetslösa förblir arbetslösa.

I Danmark resonerar man annorlunda. Där betyder trygghet att det är lätt att få jobb. De har ingen lag om anställningsskydd, men istället hela 90 % av lönen i fyra år om de är arbetslösa. Arbetsgivarna är nöjda, de danska arbetstagarna känner sig tryggare än arbetstagare i något annat europeiskt land, fackförbunden är inriktade på tillväxt och de arbetslösa har lättare att hitta nya jobb - ungdomsarbetslösheten är i nuläget inte ens hälften av den svenska diton.

Bättre än tröghet, svagt omställningsstöd och en trygghet som baseras på att de som har jobb inte förlorar dem, måste det vara med inbyggd anpassningsförmåga, stabilt omställningsstöd och en trygghet som baseras på att det är lätt att få jobb för den som behöver ett. Om ett sådant flexicurity-resonemang är på väg att få fäste i socialdemokratin, är det början på en mycket intressant arbetsmarknadspolitisk debatt. Inte minst mellan socialdemokraterna och LO.

Andra bloggar om: , , , , , ,

6 kommentarer:

Anders sa...

Intressant skrivet!

Ett förslag som jag hört och som tilltalar är att de anställda skall ha möjlighet att få tjänstledigt i ett halvår för att prova på ett annat arbete vilket till exempel skulle kunna vara en provanställning på ett annat företag.

Den anställde får möjligheten att testa ett nytt arbete men har kvar tryggheten medan en arbetsgivare får möjlighet att provanställa under ett halvår utan att behöva fastna med en nyanställd som kanske visar sig inte passa.

victor sa...

jag håller ju inte med dig, men det känns lite överflödigt att dra det en gång till *haha*. men jag har faktiskt en fråga:

"arbetstagarna har svårt att byta jobb om de vill det"

hur menar du då? och förutsätter inte vad du än menar att "arbetstagare" är en homogen grupp utan inbördes maktrelationer? och sen tänker jag lite att arbetsgivarna har väldigt mycket mer makt över vem som får jobb än vad du ger sken av. men jag kanske missförstår?

Freddi W sa...

vic: Ja, vi behöver ju inte dra igång hela kriget, men jag svarar gärna på din fråga.

Jag håller med om att arbetstagare inte är en homogen grupp och att arbetsgivarna har den yttersta makten över vem som får ett jobb.

Likväl finns det situationer då de långa uppsägningstiderna hindrar arbetstagarna från att byta jobb. tänkt dig någon som har tre månaders uppsägningstid. En annan arbetsgivare får en stor order (det kan handla om tegelpannor eller systemutveckling, det är irrelevant) och behöver folk som så snabbt som möjligt kan sätta igång att fylla ordern. Om arbetstagaren vill byta jobb sitter denne då fast i tre månader och det är för lång till för den nya arbetsgivaren att vänta.

Skywatcher sa...

Fine, genomför gärna flexcurity i Sverige också, men glöm då inte heller att i det paketet ligger en trygg och hög ersättningsnivå som ska gå att leva på under dom arbetslösa perioderna. Tyvärr tror jag att svenska sossar och borgerligheten endast kommer att inspireras av piskorna ... Hoppas jag har fel!

Freddi W sa...

Ja, det ingår ju i paketet.

"men istället hela 90 % av lönen i fyra år" ... "stabilt omställningsstöd", som jag skrev.

Anonym sa...

90% av lönen gäller upp till 170000 kronor, vilket enligt svenskt näringslivs Ekonomisk Fakta är en reell ersättnings grad på 60%. Dessutom finns en stor del av det som regleras i svenska LAS inskrivet i de danska kollektivavtalen.
Flexicurity är en ganska snårig historia att sätta sig in i men det inte hindrar att många liberaler och sossar jublar över systemet utan att ha satt sig in i vad det egentligen innebär.
Svensk näringsliv var possitiva till flexicurity fram till i somras då de under en debatt med danska LO uppmärksammades på att just mycket av det som regleras i LAS står inskrivet i kollektivavtalen. Då gjorde de en kovändning och sågade flexicurity, fram till i september då de istället valde att mörka den delen av de danska kollektivavtalen som behandlade mycket av det som finns i svenka LAS.