2007-09-21

Återbesök i Saltsjöbaden

Svenskt näringsliv meddelar i dag att de bjuder in LO och PTK till samtal om ett nytt huvudavtal och för oss som brinner (ja, faktiskt) för frågor om arbetsmarknaden, dess parter och alla de avtal parterna träffat och träffar, är det ungefär det största som kan hända.

"Det övergripande målet för parternas reformarbete bör vara att med hänsynstagande till arbetstagarnas berättigade krav på trygghet och möjlighet till utveckling i anställningen skapa de bästa förutsättningarna för de företag som verkar i Sverige att hävda sig i den internationella konkurrensen"

skriver Svenskt näringsliv och fortsätter:

"Parterna på den svenska arbetsmarknaden har ett gemensamt intresse av att skapa så bra förutsättningar som möjligt för företagen. Konkurrenskraftiga företag är förutsättningen för trygghet och god utveckling för de anställda och för den tillväxt i den svenska ekonomin som krävs för sysselsättningen och den gemensamma välfärden. Det är ett gemensamt intresse att företagens tillväxt och investeringar sker i Sverige och att nya växande företag kommer till här. Det är viktigt att Sverige är attraktivt för utländska investeringar. Det är också ett gemensamt intresse att så många som möjligt deltar i arbetslivet och genom eget arbete kan försörja sig och bidra till svensk ekonomi."

Det kan komma att handla om konflikträtten, konfliktvapnet och hur det används (proportionalitet, någon?), en fortsatt decentralisering av lönebildningen samt bättre förutsättningar för strukturomvandling - och det är precis hur spännande som helst; jag kunde vrida ur mina trosor när jag läst pressmeddelandet.


I ett första skede ska det bli högst intressant att se hur inbjudan tas emot och sedan kan lååånga förhandligar vidta.

Om tre hundra miljarder år vet vi hur det gick...

Intressant?
Även:
Federley
Andra bloggar om:
, , , , , , ,

Inga kommentarer: