2007-08-09

Femte ronden

Tätt mellan turerna nu! I eftermiddag, troligen strax efter klockan 15:30, medverkar jag åter som medlem i nyhetspanelen i Rond i P3. Mitt sällskap består av Kristina Lindquist och Helena Sandklef. Vi ska tala om folkvalda som byter parti när de sitter vid makten (samt person- kontra partival) och om huruvida studenter som tar examen snabbt ska premieras med pengar.

Andra bloggar om: , ,

Inga kommentarer: