2007-04-17

Såsom i abortfrågan så ock i prositutionsdebatten

Som om det inte räckte med mitt svar på Evangeliska Frikyrkans ordförande Stefan Swärds debattartikel på SvD Brännpunkt, går Josefin Brink (v) till motattack på samma sida. Även hon avfärdar de absurda liknelserna och poängterar att ingen kan tvinga en kvinna vare sig att avsluta eller fullfölja en graviditet, men hennes sätt att argumentera bjuder in till en fortsättning vidare in i en annan fråga som även den engagerar Brink.

Om aborter skriver Brink:

"Vill man minska antalet oönskade graviditeter – vilket självklart är en målsättning för alla som tar den här frågan på allvar – hjälper varken abortförbud eller moraliserande över människors sexualvanor.

Tvärtom är kvinnors möjligheter att själva förfoga över och njuta av sin sexualitet och sin kropp grundläggande för att nå det målet."


Det är lätt att hålla med henne. Det är också lätt att, som både
en och annan vaken liberal redan gjort, dra en tjusig - och för Brink besvärlig - parallell till prostitutionsdebatten och frågan om sexköpslagen.

Varför är moraliserande över människors sexualvanor av ondo när det gäller aborter, men av godo när det gäller prostitution? Varför hjälper förbud mot skadeverkningar när det gäller prostitution, men inte abort? Varför är påståendet att kvinnan har möjlighet att själv förfoga över och njuta av sin sexualitet och sin kropp sant i abortfrågan, men falskt i prostitutionsfrågan? Varför är kvinnans rätt att i alla lägen bestämma över sin kropp villkorad av vilken fråga det gäller?

Frågor jag själv är oförmögen att besvara, så jag hoppas att Josefin Brink, Tora Breitholz eller kanske någon annan hugad representant för hyckelgyckelvänstern känner sig manad att göra det åt mig.

Andra bloggar om:
, , , , , ,

3 kommentarer:

Drottningen sa...

för att kvinnan är ett offer förstår du. stackars kvinnor som hela tiden utnyttjas av onda män (och de det är mest synd om är de stackars kvinnor som inte ens vet om att de blir utnyttjade utan säger att de gör saker av fri vilja.;)

det är så. nu vet du.

(flåt, jag läser om kvinnorollen under den viktorianska eran och det brinner lite i skallen)

/M sa...

Ja jag förstår inte varför man skall bekymra sig över förtingligandet av människan och reducerandet av individen till handelsvara. Hur skall man annars förverkliga sig?? Det ojämlika maktförhållanden i prostitutionen är en myt. Jämlikhet kan bara uppstå när tillgång möter efterfrågan i en ejakulativ union på en helt fri marknad!

em sa...

Kvinnor och deras kroppar kommer alltid att vara ett hett ämne, att äga eller inte äga är den stora frågan.

Jag anser att ingen är ägare av sin kropp oavsett kön. Det mest skrämmande i diskussionen om "makten över sin egen kropp" är antagandet att det mannen som äger kvinnans kropp, det kan inte vara mer fel...

PS. Du är den vassaste kniven i lådan.