2007-04-04

Rörelseretoriken

Hotell- och restaurangfacket gör självmål med en egen studie av vad folk tycker om blockaden mot Wild'n Fresh i Göteborg: 46 % tycker att facket gjorde fel medan endast 41 % tycker att facket gjorde rätt. Det är naturligtvis ännu ett bakslag för facket att de inte får stöd ens i en undersökning de själva beställt, men räds icket - här kommer den till undsättning, rörelseretoriken!

"Nästan lika många (41%) anser att Hotell- och restaurangfacket gjorde rätt när man krävde avtal också av salladsbaren, som de som tycker att man gjorde fel (46%)."

I linje med att socialdemokraterna aldrig behövt ens 40 % av rösterna för att anse sig ha egen majoritet att regera landet i ensamt majestät.

"Medierapporteringen har spelat mycket på en grovt förenklad 'David-mot-Goliat'-bild [...] Det ytliga fick ibland ta överhand över det intellektuella."

Det var massmedias fel. Och folket är ytligt.

"Vi har [...] inte tillräckligt tydligt förklarat, folkbildat och opinionsbildat om varför det är så viktigt med kollektivavtal"

Nä, för det kan ju aldrig vara så att människor faktiskt vet vad ett kollektivavtal är och vad det används till, men ändå inte stödjer fackets agerande i det här fallet?

"Det tror vi i väldigt stor utsträckning beror på att det har bedrivits en aggressiv kampanj från Svenskt Näringsliv och från ett antal andra aktörer på den andra planhalvan."

Det var högerns fel. Och folket är lättlurat.

"Vi kan säkert ha gjort något fel, även om vi hela tiden hade ett lugnt, öppet och sakligt förhållningssätt. Men i stora drag anser vi att det var helt rätt att agera [...]"

Facket har alltid rätt, även när de gör fel.

En eloge till facket dock, för att de döpt sin drygt 40 sidor långa förklaring av sitt agerande till "Toppen av en isbergssallad".

Mer läsning:
HRF:
Starkt stöd för fackföreningars rätt att kräva kollektivavtal
DN:
Oklart med avtal på salladsbar
SvD: Oklart med avtal på salladsbaren

Andra bloggar om:
, , , , , ,

Inga kommentarer: