2007-01-25

Bevara äktenskapet

"Straight marriage will be less meaningful if gay marriage were allowed; the sanctity of marriages like Britney Spears’ 55-hour just-for-fun marriage would be destroyed" ...

... och nio andra starka argument mot äktenskap mellan andra än friska heterosexuella i fertil ålder, att läsa hos
Saom.

Andra bloggar om:
, ,

Inga kommentarer: