2006-12-10

Gå hem och stanna hemma

Att LO tycker att det är viktig att skicka hem utländska arbetare och tvinga på svenska arbetare kollektivavtal mot deras vilja finns det ingen anledning att tvivla på. Resonemangen som leder fram till en sådan politik är desto mer tvivelaktiga.

Välfärdsforskaren Andreas Bergh berättar hur LO:s Erland Olausson tänker i frågan och det kan sammanfattas så här: Invandrande arbetare får inte tillåtas konkurrera med lägre ingångslöner som kompensation för språkproblem och annat som kan orsaka lägre produktivitet, eftersom de senare, när problemen minskar och produktiviteten ökar, kommer att få högre lön och därmed minska löneutrymmet för andra (läs: svenskar).

Som både Bergh och Dennis Josefsson påpekar är det ett felslut. Högre produktivitet, att samma mängd arbete utförs på kortare tid, skapar mer löneutrymme. Att LO framställer det på ett annat sätt och skapar en påhittad motsättning mellan svenska och invandrande arbetare är både dumt och onödigt.

Det handlar om solidaritet, brukar LO säga, men med vilka? Att den omtalade solidariteten inte omfattar utomnordiskt födda är sedan länge fört bortom rimligt tvivel, men det blir i fler och fler sammanhang allt tydligare att omtanken inte heller sträcker sig till andra än de som redan har välbetalda jobb.

I LO:s rapport om alliansens politik (via Lennart Regebro) tolkar LO arbetslinjen som en metod som inkluderar att hålla arbetslösa borta från arbetsmarknaden för att de inte ska konkurrera med de som redan har jobb. Med andra ord en konstgjord brist på arbetstillfällen i syfte att hålla de redan arbetandes löner på en konstgjord nivå, baserad på tron att lönerna är högre ju färre som jobbar.

Galenskap, naturligtvis, men samtidigt väldigt förklarande eftersom det med en sådan analys blir självklart att ropa "Go home!" till lettiska kolleger eller att Wanja Lundby-Wedin berättar för Financial Times att det är hemskt att tänka sig en a-kassa på 11.000 kronor per månad eftersom den leder till att den arbetslösa tvingas ta ett jobb för 17.000 kronor per månad. Det är, som Johan Norberg påpekar, inte direkt ett cruel and unusual punishment. Att ha LO som sin företrädare, däremot...

Andra bloggar om: , , , , , ,

3 kommentarer:

Dennis sa...

"...få högre lön och därmed minska löneutrymmet för andra (läs: svenskar)."

Jag vill minnas att Olausson sa "svenska arbetare" eller något liknande, rent ut. Det var inte mycket till omskrivning. Verkar inte som 24 Direkt har något från konferensen på nätet så det går att se i efterhand, så jag kan inte kontrollera vad han sa mer exakt.

Monica sa...

När exakt la man ner alla "skitjobb"? De där jobben som alla är för fina att utföra alltså.

Plocka skräp i parken, packa kassarna åt kunderna i snabbköpet - och alla vet vad jag menar. De enklare jobben som skolungdomar hade som extrajobb och de som inte klarade ett mer avancerat jobb kunde få. När och varför? De behövs ju.

Vem tyckte att det var förnedrande? Att ingen skulle behöva utföra sådana enkla sysslor? När det kanske är det enda vissa klarar, är det inte bättre att de då har jobb än att de sitter hemma och leds ihjäl? Känner sig onyttiga? Och är det inte toppen om vem som helst kan ta ett sånt jobb tillfälligt för att tjäna ihop lite pengar?

Jag kan bli lite less på att precis allt måste regleras in i minsta DNA...

Freddi W sa...

Ja, varför är inget jobb bättre än ett låglönejobb? Det har jag aldrig förstått.