2006-10-25

Carl Rudbeck om kulturpolitik

Det har blivit mycket kulturpolitik på sistone, men här kommer ändå ännu mer: Carl Rudebäck (i DN): Kultur med publiken i fokus.

Artikeln är stringent, välskriven och läsvärd, så läs den istället för att ropa TLDR. Några godbitar:

[Jag önskar en] förändring av fokus - att först se till kulturkonsumenternas behov och önskemål och därefter till kulturproducenternas önskemål. Alltför mycket av den kulturpolitiska debatten har handlat om konstnärernas villkor, inte om den konst och kultur som staten skall hjälpa till att erbjuda folk i allmänhet. Det är ungefär som om sjukvårdsdebatten mest handlade om landstingets önskemål och nästan aldrig om patienternas. [Jfr Ingerö (min anm)]

[...] Syftet måste vara att se till att så många som möjligt, ja, alla som vill, har tillgång till bra kultur, till bibliotek och till museer. Den kulturpolitiska ambitionen måste vara att öka tillgängligheten [...]

Rimligen måste en liberal kulturpolitik fundera över vilken roll staten skall spela i medievärlden. Dagens situation snedvrider konkurrensen - vissa tidningar får presstöd medan andra får klara sig bäst de kan. SVT och SR behöver, till skillnad från de kommersiella kanalerna, aldrig snegla på publiksiffror utan lever i en skyddad verkstad.

Frågan som måste besvaras är vad man skall producera i denna skyddade verkstad - sådant som journalisterna tycker är kul att göra, sådant som folket vill ha och som i många fall redan görs av reklamfinansierade kanaler eller sådant som ingen annan gör?
Andra bloggar om: , ,

Inga kommentarer: