2006-09-01

Livet i Liberoklubben, del III

Livet i Liberoklubben, del I: Mamma, pappa, barn? (Mer)
Livet i Liberoklubben, del II: Libero konsumentkontakt får ett mail (Mer)
Livet i Liberoklubben, del III: Libero anmäls till ERK

to: info@etiskaradet.org
subject: Anmälan, Libero

Hej Näringslivets Etiska Råd mot Könsdiskriminerande reklam!

Jag vill göra en anmälan av Libero och den så kallade Liberoklubben, en förmånsförening vars medlemmar bland annat tillsänds en del skriftlig information, leksaker och rabatter på blöjor.

Gå till
den här sidan och klicka på "Jag vill vara med", för att öppna ansökningsformuläret. Där framgår att det endast är kvinnor ("Mamman") som kan bli medlemmar. Bild bifogas (libero3.png).

Eftersom Liberoklubben är ett sätt för Libero att marknadsföra de produkter de säljer, och eftersom det är mamman som ska registrera sig som medlem, anser jag att Liberos marknadsföring innebär könsdiskriminering i strid med artikel 4 punkt 1 i Internationella Handelkammarens Grundregler för reklam.

Dessutom anser jag att marknadsföringen är föremål för ERK:s andra särskilda kriterium. Detta eftersom Libero, genom att förutsätta att det bara är mamman som intresserar sig för barnets uppväxt, konserverar en otidsenlig syn på könsrollerna. De schabloniserar kvinnan som vårdande och mannen som frånvarande.

Vänliga hälsningar
[kontaktuppgifter borttagna]

Andra bloggar om:
, , , ,

3 kommentarer:

Josh sa...

Strålande! På dem bara. :D

Leo sa...

He he he... :)

Cicci sa...

go grrl!!