2006-08-11

Riksrevisionen vs Ams

Att Riksrevisionens pågående granskning av Ams kan komma att utmynna i en förödande kritik mot den statliga arbetsförmedlingen är ingen högoddsare; det vore ju inte första gången den från regeringen fristående revisionen påpekar att Ams inte imponerar.

Att utkastet till den pågående granskningens slutrapport skapar ett storbråk redan nu är mer överraskande och det tyder på att de brister riksrevisionen funnit knappast kan anses som ringa. Av att döma på rapportens titel, Program- eller arbetsförmedling?, är det troligt att kritiken kan komma att sammanfattas i att Ams förmedlar åtgärder snarare än riktiga jobb. Surprise!

Lika lite som regeringen gillar riksrevisionen, gillar Ams deras rapporter. Utredaren har en beklaglig människosyn, heter det i ett svar från Ams. Vidare anklagas utredaren för "bristande respekt", "ett snävt synsätt" och för att "ej [ha] förstått eller i bästa fall [ha] missförstått de senaste tio till femton årens utveckling i samhället och på arbetsmarknaden".

I ena ringhörnan:
Den av regeringen kontrollerade arbetsmarknadsstyrelsen.
I andra ringhörnan:
Den av riksdagen kontrollerade riksrevisionen.
På varje medborgares nattduksbord:
Knastertorr utredningsprosa i form av höstens mest eftertraktade läsning, RiR 2006:x Program- eller arbetsförmedling?

Andra bloggar om:
, , , ,

Inga kommentarer: