2006-07-31

Vackra par får flickebarn

Kvalitetsjournalistikens högborg, aftonbladet.se, berättar i artikeln Därför får vackra par flickebarn att en studie vid London School of Economics visar att sannolikheten att föräldrars första barn är en flicka, är 26 % högre om barnets föräldrar är vackra.

Det hela sägs bero på evolutionsstrategi. Mannens fortplantning gynnas av social status medan kvinnans förmåga att reproducera sig beror på hennes utseende. Skönhet är ärftligt och vackra föräldrar får då flickor, eftersom dessa har större nytta av skönhet, går resonemanget.

Forskarna använde bland annat vikt, längd och ålder för att definiera objektiv skönhet. Aftonbladet exemplifierar med att Hans Wiklunds förstfödda är en flicka. Om en antar att det finns en objektiv och kvantfierbar skönhet kan en också anta att Hans Wiklund enligt denna objektiva skönhet kan definieras som ful, varför kausalitetens riktning troligtvis är den omvända: Föräldrar till flickebarn uppfattas som vackrare än de faktiskt är (och Aftonbladet är fullt av
skit).

Andra bloggar om:
, , , ,

Inga kommentarer: