2006-05-21

Delad glädje är dubbel glädje

Delad säng är dubbel säng.

Inga kommentarer: