2006-04-03

Re: Folkvettsexpert sätts på prov

För en tid sedan skrev DN:s folkvettsexpert Magdalena Ribbing en kolumn som fick en del beröm för hur hon dissade heteronormativiteten, men hon kritiserades också för hur hon hanterade tvåsamhetsnormen. Efter ett rimligt ifrågasättande ("Varför skulle kriteriet för att bjuda någon vara att den personen hör ihop med någon annan? Är det två­sam­heten som ska premieras och bjudas, eller är det individuella människor, hophöriga eller inte?") fortsatte hon med en manifestation i tvåsamhet ("Den som är en del av ett etablerat par ska givetvis bjudas") och nu är det dags igen.

en fråga om vem som egentligen är bjuden när det står "Ni" på inbjudningskortet, svarar Ribbing:


Att du och din man är bjudna som enhet är självklart, allt annat vore katastrofalt ohövligt.

en annan fråga om varför en prästfru inte bjuds in till middagen, förklarar Ribbing:


Jag vet inte hur många gånger jag har tagit upp detta som fak­tiskt är ett problem, alltså att utesluta en halva av ett etablerat par vid bjudningar; det verkar helt hopplöst eftersom så många i dag menar att det är inbjudaren som väljer ut sitt sällskap och därmed kan strunta i att bjuda den som inte är bekant, inte rolig nog, inte får plats osv trots att personen ifråga är hophörande med en bjuden gäst. Egocentriciskt, dumt och fantasilöst tycker jag som blir allt mer ilsken över detta tilltagande ofog.

Så det kan konstateras att den antydan till tvåsamhetskritik en kunde spåra i Ribbings spalt den 13 mars var ett olycksfall i arbetet. För folk­vettsexperten är tvåsamheten inte bara norm, den är lag.

Inga kommentarer: