2008-06-11

btw

Nu var det i och för sig länge sedan jag lämnade den nationalekonomiska skolbänken, men...

Facken fruktar inflationen och överväger därför att säga upp löneavtal, för att på så sätt få möjlighet att förhandla sig till ännu högre lönelyft än de som redan beslutats.

Hur var det nu med sambandet mellan löneutveckling och inflation? Jag måste nog gå hem och slå upp det i min kurslitteratur från NEK A.

1 kommentar:

johannes jäger sa...

jag säger då det. ta hand om dig.