2007-11-07

Tankar som kränker, chockerar och stör

Högsta domstolen har i dag tagit principiellt viktiga beslut i två domar med bäring på yttrandefriheten och i båda fallen ställde sig 3 av 5 justitieråd på det fria ordets sida.

I det ena fallet (
dom [pdf]) frias en nazist som på Nationalsocialistisk fronts hemsida publicerat kränkningar mot homosexuella och romer - eller "zigenare" som Expressen väljer att kalla dem. I det andra fallet (dom [pdf]) frias en kristen som låtit en annan persons kränkningar mot homosexuella ligga kvar på det internetforum han driver.

Högsta domstolen konstaterar att yttrandefriheten

"omfattar även rätten att framföra sådan information och sådana åsikter och tankar som kränker, chockerar eller stör. Undantag från yttrandefriheten måste ges en restriktiv tolkning och behovet av inskränkningar måste redovisas på ett övertygande sätt. Utrymmet för inskränkningar är särskilt begränsat när det gäller politiska yttranden eller debatt i frågor av allmänt intresse."

Båda fallen handlar om grova kränkningar som i jämförelse med andra utsagor klart kvalificerar sig som kränkningar, definitivt kan kallas hate speech och som utan tvekan går att finna tydliga drag av hets i. Högsta domstolen drar ändå slutsatsen att det ska så väldigt mycket till för att yttrandefriheten inte ska gälla, att inget av de två fallen är tillräckliga för att motivera en inskränkning.

Som lekman kan jag ha en och annan småsak att invända mot ett par enskilda resonemang i domarna, men på det stora hela tycker jag att det är positivt att Högsta domstolen försvarar yttrandefriheten. Om än med knappa 3-2.

Intressant?
AB, DN, Exp, SvD
Andra bloggar om:
, , , , , , ,

5 kommentarer:

Ida sa...

Alltså.

Yttrandefriheten i all ära, och hur mycket åsikter både du och jag har om hets-lagar, så:

Är det inte ett problem att HD struntar i lagar som finns?

Freddi W sa...

Jag läser domen som att de konstaterar att det i förarbetet till lagen om hets mot folkgrupp (16 kap 8 § BB) framhålls att hänsyn ska tas till grundläggande fri- och rättigheter, däribland yttrandefriheten som den uttrycks i 2 kap 13 § RF. Alltså att de inte struntar i en lag, utan att den i det här fallet får ge vika för en annan.

Ida sa...

Mm, okej, jag orkade inte läsa igenom så jag tror dig.

Freddi W sa...

Det vore kul att svara "TLDR" till HD eller som remissvar till något department.

Ida sa...

Our snark does not discriminate: TL;DR.