2007-11-21

Ett realistiskt äktenskap

Hans Regners äktenskaps- och partnerskapsutredning är just nu ute på remiss och sista dag för svar är den 15 januari 2008. Eftersom jag ska bidra till ett yttrande har jag tagit mig igenom de flesta av de hela 416 sidorna och tänkte därför passa på att dela med mig av min syn på de frågor som dryftas.

Jag kan i mina mest radikala stunder invända mot äktenskapet som sådant. Ett alternativ vore att avskaffa hela den traditionella formen av familjebildning och i stället låta alla sluta fria avtal om samlevnad med vilka de vill, oavsett antal och anledning. Äktenskapet är dock en populär och seglivad företeelse. Därför väljer jag här att backa några steg och bara ta ställning till det som faktiskt diskuteras i utredningen.

Internationella konventioner slår fast att rätten att ingå äktenskap är en mänsklig rättighet och sunt förnuft säger oss att könen på dem som ingår äktenskapet är ointressant för alla utom de lyckliga tu. Det registrerade partnerskapet har samma rättsverkan som ett äktenskap och det finns ingen civil mening med att bevara äktenskapet heteroexklusivt. Det skulle till och med kunna anses strida mot Regeringsformens intentioner om att samhället ska verka mot diskriminering på grund av sexuell läggning.

En vanlig invändning är att samkönade äktenskap inte är reproduktiva. Dummare argument är svåra att spåra – barnafödande är inte ett krav för att ingå äktenskap, många som inte kan få barn gifter sig ändå och homosexuella är inte per definition infertila. En annan vanlig invändning är att det beramade barnperspektivet skulle innebära ett hinder, men vem som helst som träffat barn eller föräldrar vet att goda relationer är långt viktigare än kön och rättsliga samlevnadsformer.

När det gäller formerna för ingående av äktenskap finns det detaljer att fundera över. Den naturliga ordningen för en sekulär liberal vore att endast tillåta att äktenskap ingicks civilt, för att var och en sedan skulle stå fri att fira det hela med valfri ceremoni i ett trossamfund eller annat sammanhang. Det skulle också tydliggöra att äktenskapet är ett rent civilrättsligt förhållande samt att staten står neutral inför kyrkorna.


Å andra sidan skulle det ofta innebära ett dubbelt förfarande och opinionen är tydlig – de flesta vill ha möjligheten att ingå äktenskap i ett religiöst sammanhang. Dessutom skulle det nuvarande borgerliga systemet inte kunna hantera alla vigslar. Jag tycker därför att det är rimligt att tills vidare behålla trossamfundens vigselrätt.

Då uppstår frågan om religiösa vigselförrättare ska ha möjligheten att vägra viga ett samkönat par. Mitt svar är ja. Dels handlar det om religionsfrihet, dels handlar det om att det ska mycket till innan jag kan tänka mig att tvinga någon att handla i strid med egna övertygelser. Dessutom förstår jag inte varför någon skulle vilja vigas av någon som inte vill viga dem. De som säger annat strider för stridens skull, inte för att de egentligen vill vinna.

Det frestar mig som sagt att genomföra mer genomgripande förändringar av äktenskapet, till exempel att helt avskaffa det i dess nuvarande form, men om jag ska fortsätta att hålla mig till en mer pragmatisk syn: Könsneutrala äktenskap är ett välkommet steg på vägen mot ett samhälle där varje individ tillåts leva i enlighet med sina egna önskningar.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om
, , , , ,

22 kommentarer:

Jonas sa...

Så klokt och vuxet du resonerar. Du har åtminstone en person med på din linje :)

Freddi W sa...

Jag brukar som sagt gå ganska långt i den här diskussionen, så jag tyckte att det var lägligt att utmana mig själv att vara lite mer realistisk :)

Jonas sa...

Det känns som ett realistiskt steg i en bra riktning. Fast ibland undrar jag om det inte var bättre förr med arrangerade äktenskap. Då skulle man ha besparat sig en hel del fem-i-tre-ragg och bakfyllor.

Freddi W sa...

Fler shotgun weddings skulle onekligen pigga upp.

Christoffer sa...

JAg har inte riktigt samma åsikt som du i ärendet.

Jag ser nämligen ingen som helst anledning för olika kyrkor att ha kvar "vigselrätt" Om man tittar på det juridiska i äktenskapet (har just gift mig så jag vet vad som gälelr) så är det att 2 personer skriver på ett papper som ska skickas till skatteverket. Det skulel inte vara några som helst problem att lägga detta jobbet på skateverket (som redan sköter hindersprövning mm) med ett tilläg på paperet om "giltig från" (och en 5-6 dagars ånger tid)

så kan paret åka in till lokala skatt en stund i förväg, skriva på och sätta rätt datum (och ev tid) för den ev ceremoni som de vill ha
Sen så är det upp till dem själva att ha vilken ceremoni som deras privata religion/filosofi/partykänsla rekomenderar.

Staten är nu skild från alla kyrkor, kyrkorna kan själva välja vilka de vil välsigna och ingen blir diskriminerad.

Terese sa...

Om kyrkorna själva väljer vilka de vill välsigna, innebär inte det då att många blir just diskriminerade? Hur många kyrkor är för homoäktenskap till exempel?

Väldigt bra skrivet, Freddi!

Freddi W sa...

I sak håller jag med dig, Christoffer, men jag tycker inte att det finns anledning att ta ifrån trossamfunden vigselrätten. Däremot ser jag många anledningar att låta dem behålla dem:

- En stor majoritet vill ha möjligheten kvar och många skulle därför tycka att det vore ett märkligt beslut att fatta.
- Tas samfundens vigselrätt bort samtidigt som könsneutrala äktenskap införs, kan det påverka människors syn på samkönade äktenskap negativt.
- Det skulle enligt utredningen innebära praktiska problem och resursbortfall om förfarandet fortfarande ska leva upp till den FN-konvention vi förbundit oss att följa.
- Det finns inga problem med den nuvarande ordningen. Eller?

Freddi W sa...

Terese:

Visst vore det i någon mån ett slags diskrminering, men jag har svårt att se att det inte vore nog så illa att tvinga folk att handla mot sina övertygelser.

Terese sa...

Innebär "folk" i det här fallet präster? Och skulle då homosexuella inte ha rätt att gifta sig i kyrkan, även om dem är troende? Utan istället söka upp en präst som vill viga dem?

Känner att jag skulle behöva sätta mig in i det här lite. :)

Freddi W sa...

Ja, präster (och motsvarande). Om en enskild förrättare inte vill viga samkönade par, tycker inte jag att de ska behöva göra det. Om inte en enda förrättare i hela ens samfund vill göra det, får man nöja sig med en borgerlig vigsel (och ta sig en funderare på vad man gör i det samfundet...).

Holyghost sa...

Avskaffa äktenskapsbalken omgående. Alla skall vara jämlika. Det finns ingen rimlig anledning att behandla folk annorlunda civilrättsligt eller skatterättsligt bara för att de gift sig. Lika stolligt är att man kan bli dömd för månggifte men ostraffat ha hur många partners som helst. Låt olika samfund viga folk efter sin övertygelse men det skall inte ha någon legal betydelse alls. Alla barn har rätt till sina biologiska föräldrar men det fastställs enklast genom dna-test.

Terese sa...

Ja precis. Förstår hur du menar. Men jag har ändå ansett att kampen för homosexuellas rätt att gifta sig i kyrkan är viktig. Själva kampen i sig också! Utan den hade kanske homosexuella aldrig fått gifta sig i kyrkan? Och om en präst och ett par tolkar bibeln olika, varför har då prästen rätt att vägra vigsel? För att han är en "guds man"?
Men vigselförrättaren ska ju inte tvingas till en handling han/hon anser strider mot sin egen tro heller naturligtvis. Och nu går det ju faktiskt att finna vigselförrättare som gladeligen viger homosexuella.

Är shotgun weddings såna som finns i USA? Där man kutar in utklädd till Elvis och så är det över på fem minuter? ;)

Freddi W sa...

holyghost:

Som sagt - visst, det håller jag med om, men det är inte realistiskt. Det finns inte stöd för något sådant i befolkningen och inte i riksdagen. Därmed inte sagt att man inte kan kämpa för en sådan utveckling, men om man ska ta ställning till Regners utredning blir det föga effektivt att inta en sådan radikal hållning.

Freddi W sa...

terese:

Absolut, kampen är jätteviktig och just ganska framgångsrik.

Ett shotgun wedding är ett framtvingat äktenskap. Om du bodde i Texas och jag gjorde dig med barn, skulle din pappa rikta hagelgeväret mot mig och fråga om jag ämnade äkta dig nu när jag ändå gjort dig på smällen. Typ så ;)

Terese sa...

Haha. Där ser man! Onekligen effektivt.

Freddi W sa...

Det jobbiga är att min flickvän skulle stå bakom mig med ett annat hagelgevär.

Jonas sa...

Vad händer om prästen i Texas inte vill viga er? Får han också ett hagelgevär uppkört i ansiktet då? Och framför allt, är jag bjuden på bröllopet? Det lär ju bli den roligaste bröllopsfesten nånsin!

Anonym sa...

Väldigt bra skrivet!
Jag är dock emot att ge prästerna rätt att vägra viga homosexulla..Mest bara att markera, om en präst nu är så fientligt inställd så lär man väl märka det ändå och gå till någon annan, men då har man iallafall samma lagar för alla.

Anonym sa...

Jag ogillar alla former av samvetsnödsklausuler i lagstiftning. Förstår inte varför just prästyrket skulle ha extra stort juridiskt behov av den smitvägen. Enl. undersökning så skulle 40% av sjukvårdspersonalen vägra vårda homosexuella - om dom kunde. Där medges - klokt nog - inga svängdörrar för "samvetsömma". Nu för tiden så viger ju kyrkorna kreti och pleti utan att ställa några frågor alls (heteros bara förståss) Annat var det förr i världen på 50-70-talet - i frikyrkorna iaf. Frånskillda, ensamstående mödrar och äktenskapsförbryterskor kunde se sig i månen om att bli gifta i den församling dom tillhörde. Mäns försyndelser här låg aldrig till last i det hänseendet.

Vore intressant att veta hur ofta en präst idag vägrar viga ett par och av vilket skäl (förrutom homosexualitet). Desmond Tutu - nobellpristagaren ifrågasatte ju vasst häromdan "kristna kyrkors BESATTHET i människors sexualitet". Ligger nåt i det - det snart enda som enar världens kristna kyrkor verkar vara just ickedugande homosexuella. Den enda häxan dom har kvar att bränna kanske?

Åke

Terese sa...

Frågan då är ju då vem hon skulle skjuta om du gjort MIG på smällen? Min galne Texas-far, mig eller dig eller rent utav oss båda eller alla tre? Det osar Tarantino lång väg. Jag skulle gärna skriva dialogen. :)

Freddi W sa...

jonas: Klart att du är bjuden på festen! Ta med eget hagelgevär, är du snäll.

anonym @ 4:53 pm: Jag förstår din poäng, men lagen kan vara lika för alla utan plikt för enskilda förrättare. Det känns som en onödig kamp, tycker jag, som bara gör de som är negativt inställda än mer negativt inställda.

åke: Att 40 % av all sjukvårdspersonal skulle vägra vårda homosexuella om de kunde låter skrämmande och orealistiskt mycket. Vilken undersökning får du den siffran ifrån?

terese: Det blir en sjuhelvetes fest, helt klart...

Anonym sa...

Gabriell 42.
Grymt intresant se hur olika människor blir på grund av olika händelser i livet. Men som det är demokrati i Sverige och alla har lika värde så får man ställa upp på detta för att samhället ska fungera m.m. Men saningens ord så ogillar jag de som gillar samma kön och de som inte är Kristna, Så länge de inte stör mig så bryr jag mig inte. Jag är ingen ängel.