2007-06-13

"Du ska inte tycka vad du vill"

Även de mest liberala i de mer liberala partierna tvingas kröka rygg när partipiskan viner; även de med de starkaste personliga mandaten av de starka personliga mandaten tvingas in i fåran när partiet så kräver: Fredrick Federley och Annie Johansson kommer att rösta ja till det ökända FRA-förslaget och alltså mot bordläggning när frågan behandlas i riksdagen på torsdag.

Jag är inte besviken på Johansson och Federley. Den senare ska ha all heder för hur han så öppet och så rakt, så genomskinligt och så ärligt, berättar om hur det går till när de fritt tänkande fängslas inom partiets lås och bom. De som avviker från partilinjen för att rösta efter egen vilja och övertygelse står risken att betraktas som illojala och som sådana berövas inflytande under resten av mandatperioden.

Jag är inte besviken på Federley och Johansson, men väl på centern och det politiska systemet - och på alliansen som i det här avseendet påminner om den förra regeringens boskap till ledamöter.


Att FRA-förslaget blivit bättre, om än inte är bra, är ändå bra och ytterligare en anledning att tacka de som ändå orkar deklarera en avvikande ståndpunkt. Problemet ligger inte hos dem, utan i de konstruktioner som gör dem mindre mäktiga. Personvalssystemet är så snålt utformat att det är hart när omöjligt att väljas in på ett personligt mandat och de som ändå lyckas blir udda fåglar i en främmande skog. Istället för att makten tillåts utgå från folket centreras den till partierna, som fritt kan styra och ställa, belöna och bestraffa.

Ge oss ett verkligt personval som ger oss en verklig möjlighet att välja politiker i stället för partier. Ge oss hårt arbetande ledmöter som arbetar öppet och förtjänar våra röster. Ge oss synliga individer som lyser starkare än de partier de representerar. Ge oss personliga mandat och möjlighet att utkräva ansvar. Ge oss demokrati och dynamik.

Stoppa samtidigt upp ert avlyssningsförslag i era partipiskade rövar.


Intressant?
Andra bloggar om: , , , , , ,

8 kommentarer:

nemi sa...

Jag tror inte på personval. Jag tror på lösningar som människor kommer fram till kollektivt, och jag tror inte att personval främjar ett sådant system.

Dessutom tror jag att personval ännu mer gynnar politikerkarriärer och får människor att vilja ha yrket som politiker snarare än att jobba politiskt utifrån sitt samhällsengagemang.

Erik S. sa...

"Jag tror på lösningar som människor kommer fram till kollektivt"

Ja och den bästa mekanismen för detta är en fri marknad.

Freddi W sa...

nemi:

Min bild är den motsatta.

Partivalda politiker kan häcka i ledamotshuset i fyra år och räkna med omval om de fortfarande har partiets välsignelse. Det gynnar politikerkarriärer.

Personvalda politiker måste vara synliga, visa väljarna vad de gör och stå till svars för det inför väljarna för att bli omvalda. Det gynnar de som jobbar politiskt utifrån sitt samhällsengagemang.

nemi sa...

Personval gynnar de som är bra på att göra reklam för sig och som kan komma på kvicka taglines inom populära frågor, snarare än de som har en genomtänkt plan som genomsyrar alla frågor.

Men visst. Det är klart ett problem med fega politiker som inte vågar gå emot sitt parti. Å andra sidan tror jag ändå att det förs rejäla maktkamper inom partier i olika frågor, även om de inte ger utslag i själva röstandet. Och jag tror inte på en sal med 350 personer som röstar hej vilt efter eget huvud. Jag tror på kollektiva diskussioner och eftertänksamhet.

Läste för övrigt Mona Sahlins debattinlägg i DN idag och kände stort förtroende för hennes kompetens. Hon är också en som vill ta det lugnt.

Freddi W sa...

nemi:

Är det inte lite nedvärderande mot de väljare som personröstar att säga att de gör det på kandidater "som är bra på att göra reklam för sig och som kan komma på kvicka taglines inom populära frågor"?

När jag valde vem jag skulle sätta mitt kryss på, valde jag en som jag upplever "har en genomtänkt plan som genomsyrar alla frågor".

Jag såg Sahlin i delar av partiledardebatten och jag känner inte så mycket förtroende för hennes kompetens, men det är ju en helt annan fråga.

nemi sa...

Absolut inte. Det är mänskligt att rösta på någon som är bra på att profilera sig. Reklam skulle inte finnas om den inte fungerade.

Anonym sa...

Jag måste säga att jag är besviken på centerpartiet, ja. Men även på Fredrick och Annie. De kan gå emot partipiskan och göra det deras väljare röstade på dem för.

Joakim Hörsing sa...

Jag presenterar en möjlig lösning på min blogg. Att skilja politiken från partierna.