2007-05-16

"Alla andra människor, däremot..."

Det har visat sig att någon på övervakningscentralen FRA inte bara har loggat in, utan även fungerar som administratör, på torrent-trackern Swebits. Om det vore i tjänsten hade det varit anmärkningsvärt, men nu tyder det mesta och då speciellt den förvåning som verkar råda i båda läger på att det bara rör sig om att en anställd varit lite privat, loggat in, läst några meddelanden, kanske skickat några själv och logga ut igen - utan att "fildelning verkar ha skett till och från FRA".

FRA:s generaldirektör Ingvar Åkesson tar det hela med ro:

"Vi har frågat honom vad han haft för sig. Vad vi förstår har han varit inne två minuter på söndagen. Och vad vi förstått har han tidigare i större utsträckning laddat ner skivor och böcker med sin hemdator. Men vad medarbetare gör på fritiden med sina egna datorer är inget som myndigheten har att göra med." (Min kursivering)

Det verkar rimligt, men det känns också olustigt lustigt: Vad medarbetare gör på fritiden med sina egna datorer är inget som myndigheten har att göra med, men vad alla andra medborgare gör på fritiden med sina egna datorer är något som vi på allvar överväger att låta FRA ha någonting att göra med? Jag bryr mig inte om FRA:s anställda delar fil så länge de låter bli min e-post. Deal?

Intressant?
Andra bloggar om: , , , ,

Inga kommentarer: