2006-11-19

Det här är mitt land

För statsvetare (som jag) och personer med grav hybris (som min kära fästmö) är NationStates den perfekta lekplatsen. Det är ett onlinespel i vilket du skapar din egen nation, svarar på några inledande frågor om hur staten ska konstitueras och därefter får du dagligen ta ställning i sakpolitiska spörsmål och ditt land förändras beroende av dina beslut.

Mitt land, The Most Serene Republic of The Liberawls, beskrivs så här (och för varje nytt beslut ändras beskrivningen):

"The Most Serene Republic of The Liberawls is a socially progressive nation [...] extensive civil freedoms, particularly in social issues, while business tends to be more regulated.

The minute, liberal government, or what there is of one, concentrates mainly on Education [...] The average income tax rate is 1 %, but much higher for the wealthy. A powerhouse of a private sector is led by the Woodchip Exports, Door-to-door Insurance Sales, and Information Technology industries.

Female newsreaders distract the nation by breastfeeding during broadcast, computer users are buried daily in thousands of unsolicited emails [... ] and dog breeding has been banned in accordance with recent animal experimentation laws. Crime is relatively low [...]"

De beslut du tar får ofta extrema effekter. Att jag röstade mot att förbjuda amning på allmän plats leder till att "female newsreaders distract the nation by breastfeeding during broadcast". Att jag inte ville reglera Internet fick omedelbart två konsekvenser: IT blev min tredje största näring och alla drunknar i spam. När jag förbjöd plågsamma djurförsök blev det också förbjudet att föda upp hundar. Som en följd av de beslut jag tagit har inkomstskatten varierat från obefintlig till 30 % och den är just nu nere på 1 % för de med lägst inkomster.

Om du vill räcker det att titta till NationStates nån enstaka minut några gånger per vecka. Om du vill kan du lägga ner all tid i världen på att egagerade dig i FN, skriva resolutioner och förhandla med någon av de andra 100.000 nationerna.

(Tack till Shan för tipset.)

Andra bloggar om: , , , ,

4 kommentarer:

Jarno sa...

Coolt! :)
Ska regga.

victor sa...

The Borderlands of Dog Man Star is a tiny, socially progressive nation, renowned for its complete lack of prisons. Its compassionate, intelligent population of 5 million are free to do what they want with their own bodies, and vote for whoever they like in elections; if they go into business, however, they are regulated to within an inch of their lives.

The government -- a sprawling, bureaucracy-choked, corrupt, liberal morass -- devotes most of its attentions to Social Welfare, with areas such as Religion & Spirituality and Law & Order receiving almost no funds by comparison. The average income tax rate is 42%, but much higher for the wealthy. The private sector is almost wholly made up of enterprising fourteen-year-old boys selling lemonade on the sidewalk, although the government is looking at stamping this out.

Crime is well under control. Dog Man Star's national animal is the kitten, which frolics freely in the nation's many lush forests, and its currency is the strike.

Freddi W sa...

The Strike som i The Lucky Strike?

victor sa...

gissa om. men Lucky Strike var upptaget som statsnamn, såklart. sen att det betyder strejk också är lite mer som humor.