2006-08-16

Det tåls att sägas igen

Om någon mer än Ali Esbati fortfarande tror på att regeringen tagit krafttag mot arbetslösheten.

År 1996 blev det ohållbart för den socialdemokratiska regeringen med över en halv miljon arbetslösa och man lovade att reducera talen till 2002, vilket man faktiskt lyckats med. Men tyvärr inte genom att en massa nya arbetstillfällen skapades i Sverige.

När man slår ihop sjukskrivningar med sjukpensioneringar ser man vad som egentligen hände - nedgången i arbetslösheten är lika stor som uppgången i sjuktalen. Sjukskrivning och sjukpensionering har systematiskt använts för att dölja arbetslösheten.

Så småningom blev det uppenbart att så många sjuka i ett utvecklat land som vårt var ohållbart. Nu har regeringen ett nytt mål - att halvera sjuktalen (men inte förtidspensionerna) till år 2008. Vägen dit tycks hittills vara att sjukpensionera de långtidssjukskrivna och på så sätt få bort dem ur statistiken.
Av Magnus Henrekson, ekonomiprofessor vid Handelshögskolan, och Alexander Perski, docent i medicinsk psykologi vid Karolinska institutet, på DN Debatt: Lågavlönade kvinnor betalar Perssons saneringsprogram.

Andra bloggar om:
, , , ,

Inga kommentarer: