2006-06-14

Sanningen om förstagångsväljarna

Men nu får ni väl ändå ge er!

I blogg efter blogg spekuleras det i hur det kunde hända. Aftonbladet slår larm och publicerar en artikelserie. I televisionens morgonsoffa är tyckarna bekymrade.

12 % av de unga, hela 20 % av pojkarna "röstar på" sverigedemokraterna.

Partiledaren Jimmie Åkesson var snabb att spä på: "Jag är inte alls överraskad. Jag vet att vi har starkt stöd bland ungdomar", sa han till Aftonbladet. Snabbt blev det en sanning: Mer än var tionde ung väljare, nästan var femte ung man, sympatiserar med ett högerextremt parti.

Det är trams. Fullkomligt vedervärdigt trams.

Siffrorna kommer från det av Aftonbladet och ett community arrangerade låtsasvalet
Ungt val, en opålitlig undersökning utan som helst förmåga att prestera ett representativt resultat. Ingen statistisk säkerhet och inget obundet slumpmässigt urval... det krävs varken akademiska studier eller större mängder sunt förnuft för att räkna ut att en sådan enkät inte är tillräcklig grund för att förstoras på det sätt som nu görs.

Sverigedemokraterna mobiliserade sina medlemmar och lyckades därför överrepresentera sig i det redan icke-representativa urvalet.

Erik Hellsborn, sverigedemokraterna, skriver dessutom på sin blogg "att enstaka SD-sympatisörer fuskat är som jag redan sagt både möjligt och troligt". Hur utbrett ett sådant fusk har varit spelar dock mindre roll - det är undersökningen som sådan som gör att resultatet inte representerar någon större grupp än de som faktiskt gjorde enkäten.

I korrekt utformade opinionsundersökningar är bilden en helt annan: 2,5 % av förstagångsväljarna och knappt 1 % av väljare i alla åldrar sympatiserar med (sd). Mer är det inte, mer än det lär det inte bli och det finns inte en chans i helvete att de tar plats i riksdagen i höst, hur mycket de än försöker.

Glöm Ungt val och läs istället Tomas Melins post om
vad som händer om man tar debatten.

Andra bloggar om:
, , ,

4 kommentarer:

Anonym sa...

http://ungtval.lunarstorm.se/main.aspx?article=838845

Publicerad: 2006-06-08

Så har vi gjort för att hindra fusk i Ungt val

Lunarstorms chefredaktör Rickard Eriksson om valsäkerheten

Det har spekulerats en del kring resultatet i Ungt vals omröstning och därför vill vi förtydliga hur det virtuella webbvalet gått till.

Omröstningen genomfördes på ungtval.se under perioden 1-28 maj. De första två veckorna kunde bara Lunarstorm-medlemmar rösta via en speciell inbjudan, de avslutande två veckorna låg omröstningen ute på sajten och var öppen för alla som ville att delta. För att få rösta krävdes det dock att man registrerade sig, med personnummer, telefonnummer, hemort och en fungerade mejladress.
  
  Både vi på Lunarstorm och vår samarbetspartner Aftonbladet har stor vana av att hantera olika sorters webbaserade omröstningar. Självklart känner vi till att det finns olika metoder för den som vill att fejka eller på annat sätt tillskaffa sig andra människors personuppgifter. För att försäkra oss om att allt skulle gå rätt till under själva omröstningen la vi därför upp en strategi med två steg av kontroller och spärrar.
  
  Det första steget var vid själva röstningstillfället. För att kunna rösta var man tvungen att manuellt skriva in en kod bestående av ett antal tecken som låg dolda i en förvanskad bild. Detta gör det omöjligt att via olika typer av datorprogram maskinellt skapa användarkonton och rösta, helt enkelt för att maskiner och datorer inte kan läsa siffrorna. Det krävs en faktisk människa.
  
  Det andra steget var själva valideringen, där man analyserar all information som kommit in. Här satsade vi stora resurser på att se till att allt gått rätt till och ta bort eventuella tveksamma röster.
  När omröstningen avslutades 28 maj började vår expertgrupp sitt långa arbete med att gå igenom datan. De undersökte om samma ip-nummer, den unika webbadressen för varje dator, personnummer, återkom i materialet eller om andelen nyskapade användare var oproportionerligt stor för något parti. Man letade också efter andra mönster vad det gäller cookies, e-postadresser och liknande.

  Dessa faktorer visar var och en för sig eller i kombination med andra uppgifter om någon har försökt fuska. För ett systematiskt fusk, som är av tillräckligt påverkande faktor, skapar alltid mönster i materialet. Sammanlagt hittade expertgruppen ungefär 5 000 röster som man sållade bort av ovanstående orsaker. De ogiltiga rösterna var ganska jämt spridda över partierna.
  Jämför man röstresultatet för de som registrerat sig en månad innan webbvalets start, med de som registrerat efter valstart och under valets skeende, ser man inga påtagliga skillnader. Samma gäller även om man tittar ett halvår tillbaka på registreringarna. Detta påvisar att det alltså inte skapas någon relevant mängd "fuskkonton" i samband med Ungt val.
  
  I Ungt val-omröstningen blev moderaterna, med 21,7 procent av rösterna, det största partiet, tätt följda av socialdemokraterna med 20,8. På tredje plats kom sverigedemokraterna, som fick 11,9 procent.
  Och även om resultatet i Ungt vals omröstning är uppseendeväckande har flera nyligen gjorda traditionella opinionsmätningar, med ett representativt urval, pekat i samma riktning.
  Sverigedemokraterna blev det tredje största partiet när 12 570 niondeklassare fick svara i en undersökning gjord av Göteborgs-Posten i samarbete med flera andra tidningar. I den undersökningen uppgav 6 procent att de skulle vilja rösta på partiet.
  Av 1 000 tillfrågade förstagångsväljare i en undersökning gjord av Synovate Temo för Sydsvenska Dagbladet skulle 2,5 procent rösta på sverigedemokraterna.
  
  I Ungt val fick sverigedemokraterna ett betydligt starkare stöd. Skälen till detta kan vara flera. Ett skäl kan vara den miljö som webbvalet skedde i. Enligt statsvetaren Anders Widfeldt finns det mycket som tyder på att de som sympatiserar med sd, eller motsvarande, inte gärna uppger det i studier och undersökningar. Då kan en enkät på LunarStorm kanske kännas tryggare och mer anonym att svara på jämfört med en telefonenkät, där man pratar med en vuxen som ibland kan kännas lite som en myndighet.
  En annan orsak kan också vara att de etablerade partierna kan ha varit sämre än enfrågepartierna på att använda Internet som valplattform, och Internet är en oerhört viktig del av ungdomarnas liv och uttrycksform. Vi ser nu senast hur Piratpartiet bildat opinion bland många unga internetanvändare.
  
  Vi som har arbetat med Ungt val menar inte att detta virtuella webbval är representativt för vad Sveriges alla unga i åldrarna 15 till 21 tycker. Däremot är vi säkra på att allt har gått rätt till och att resultatet är värt att diskutera.
  Vi hoppas att de frågor som aktualiserats i och med resultatet tas på allvar, och inte sopas under mattan i en skendebatt om vår metodik.

Rickard Ericsson
chefredaktör LunarStorm

Freddi Westerlund sa...

Och? Han säger ju just vad min huvudpoäng är: "Vi som har arbetat med Ungt val menar inte att detta virtuella webbval är representativt för vad Sveriges alla unga i åldrarna 15 till 21 tycker."

Att fusk skulle ha förkommit är det ju Erik Hellsborn (sd) som säger.

Lingan sa...

Så Hellsborn säger att några fuskade. Samtidigt slog SD det fjärde största partiet med cirka 5000 röster. Detär inte läge att stoppa huvudet i sanden och låtsas som det regnar. Man måste ta fighten.

Freddi Westerlund sa...

Jag vill poängtera att jag tycker att eventuellt fusk är mindre viktigt jämfört med det icke-representativa urvalet. I Ungt val fick (sd) 12 %, i en statistiskt riktig undersökning fick de 2,5 %.

Stoppa huvudet i sanden ska man kanske inte göra, men man ska inte heller dra stora växlar utifrån ett resultat som är nästan fem gånger större än den mest trovärdiga uppgiften.