2006-06-15

Dubbelmoral och kreativ statistik

Två av hörnstenarna i det socialdemokratiska maktbygget är sporadisk dubbelmoral och kreativ statistik. Till att börja med, några exempel på dubbelmoral.

Förra bostadsministern Lars-Erik Lövdén är som andra socialdemokrater en stark motståndare till ombildning från hyresrätt till bostadsrätt. Han bor flott i Halland, men han har ändå en av en (s)-kontrollerad stiftelse tilldelad hyresrätt på Östermalm. Ett annat gammalt (s)-märkt statsråd, Ingela Thalén, leder stiftelsen, som nu vill omvandla fastigheten i fråga till bostadsrätter. Lövdén ska då köpa sin lägenhet till ett pris långt under marknadspriset - tvärt emot allt vad han säger sig tro på.

Samtidigt kritiserar partisekreterare Marita Ulvskog borgerliga politiker som står på flera listor i höstens val: "Om man står på flera olika listor kan man ändå inte representera den valkrets som man ger sig ut för att kunna representera [...] Man är bara lockbete." När socialdemokrater gör samma sak tycker hon att det är bra: "Toppar Göran Johansson alla listorna så handlar det om att han vill vara en väldigt tydlig kandidat [...] Det tycker jag är utmärkt."

Regeringen upprätthåller dessutom ett spelmonopol "för folkhälsans skull". Detta spelmonopol en av de största reklamköparna i Sverige och regeringspartiet och dess ungdomsförbund anordnar själva spel på vilka de tjänar cirka 100 miljoner kronor per år.

Ett annat omhuldat monopol är det alkoholmonopol för vilket vår kära statsministers hustru är verkställande direktör. Snarlikt är det att socialministerns make är generaldirektör på arbetsmarknadsstyrelsen och det leder inte helt osökt vidare till nästa ämne: Kreativ statistik.

Hur löste Sovjetunionen problemet med skadlig stråling tiden efter Tjernobylkatastrofen? De multiplicerade alla gränsvärden för skadlig strålning med fem och plötsligt hade knappt någon utsatts för skadlig strålning. Hur hanterar USA problemet med tilltagande fetma, högt blodtryck och hjärtsjukdomar? De antar andra gränsvärden än andra länder och minskar därmed drastiskt andelen sjuka. Hur bekämpar Sverige arbetslösheten?

Enligt Eurostat, som använder den i ILO fastslagna definitionen av öppen arbetslöshet, har Sverige en öppen arbetslöshet på 8,6 % och en ungdomsarbetslöshet på 27,5 %. Det är mycket, väldigt mycket. Sverige vägrar därför att använda den internationellt hävdvunna metoden för beräkning och kommer med egna sätt att räkna på fram till att den öppna arbetslösheten är 4,2 %.

Precis som Sovjetunionen inte hade så stora problem med strålningen, precis som USA inte har så stora problem med fetman, har Sverige inte så stora problem med arbetslöshet. Statsministern låter sig gärna luras av leken med siffror och säger att han inte tror att arbetslösheten blir någon stor fråga i valrörelsen - och han nämnde den inte i sitt tal på första maj. "Av det enkla skälet att jag tycker faktiskt att den frågan går vår väg. Jag skulle tro att när vi kommer till valrörelsen är det inte så många som talar om arbetslösheten."

Jag skulle tro att han har rätt, i alla fall när det gäller hans eget parti.

Källor: Arbetsmarknadsstyrelsen:
Lägsta ungdomsarbetslösheten på fyra år. DN: Tidigare minister kan göra bostadsklipp. Global Juggler: Marita Ulvskog och dubbelmoralen och Svensk och internationell arbetslöshet. SvD: "Arbetslöshet ingen stor fråga".

Andra bloggar om:
, , , , , , ,

3 kommentarer:

Cindy aka Epicentre sa...

Toppeninlägg!

Freddi Westerlund sa...

Tack!

Cicci sa...

leila freivalds avgick från sin första ministerpost och vi minns alla varför. lövdén borde ta och kamma sig.