2008-12-17

btw

På Magasinet Neos blogg skriver Mattias Svensson om kriser och socialism. Han kopplar samman galenpannor som Naomi Klein och makarna Myrdal, och bjuder på en klassisk artikel. Enjoy!

Inga kommentarer: