2007-05-21

btw

På min lunchrast kunde jag i dag vrida huvudet till vänster och se Kalle Larsson (v) eller vrida huvudet till höger och se Fredrick Federley (c). Stockholms spännvidd är stor och vacker.

Inga kommentarer: