2006-10-28

Det allena saliggörande public service

Sylvia Asklöf skriver tänkvärt om hur någon som är skeptisk till public service ska kunna få en objektiv granskning av de journalister som företräder public service: "Att hävda att public service i detta fall varit 'fristående' är inte bara missvisande utan även orimligt."

Vidare påpekar Asklöf att public services "roll och verkan i samhället [måste] kunna ifrågasättas utan att hela helvetet bryter löst" samt att det bland journalister "finns en konsensusuppfattning att public service är det enda allena saliggörande sättet att bedriva seriös journalistik på".

Ett exempel på hur felaktigt det senare är, är Ekots rapportering om a-kassan i Tyskland - besvärande motargument som att arbetslösheten faktiskt sjunkit och att många anser att refomen blev för urvattnad utelämnades helt. NMI granskar.

Andra bloggar om: , , , ,

2 kommentarer:

tim sa...

NMI:s olika budskap är nyliberal propaganda, helt och hållet finansierat av Timbro. Vem nämnde något om "bristande objektivitet"?

Freddi Westerlund sa...

Att något är finansierat av Timbro betyder inte automatiskt att det är lögn, precis som att något som sagts i public service inte automatiskt är sanning. Poängen med posten var inte att framhäva Timbro som objektiva, utan att visa att public service inte alltid är det.