2006-09-08

Ams skapar handikapp

För en tid sedan skrev Dennis på favoritbloggen Sänd mina rötter regn om det sjuka i att Ams socialiserar arbetsdugliga människor in i rollen som "funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga". Igår kom ännu en utmärkt artikel i ämnet, den här gången på DinaPengar.se.

Människor är aldrig handikappade om inte miljön eller andra människor handikappar dem.


Den mest handikappade miljön är arbetsförmedlingen och de mest handikappande människorna är arbetsförmedlarna.

Det hela är en del av den socialdemokratiska verklighetsbeskrivningen - när arbetsföra människor stämplas som handikappade kan de slussas in i offentligt skyddat arbete, lönebidrag, utvecklingsanställning eller trygghetsanställning och då försvinner de ur arbetslöshetsstatistiken. En femtedel av alla som är inskrivna på arbetsförmedlingen är kodade som arbetshandikappade. Go figure.

Under den senaste mandatperioden har andelen arbetshandikappade ökat från 12,9 % till 19,3 % och det föranleder mig att fråga er, kära vänsterkartell, hur ni ska ha det med verklighetsbeskrivningen? Om det nu "går bra för Sverige" och ert sätt att mäta arbetslöshet är korrekt, är då förklaringen att folk plötsligt blivit handikappade en masse de senaste fyra åren? Om inte offrar ni människor på statistikens altare.

Andra bloggar om:
, , , , , , ,

4 kommentarer:

Cicci sa...

word.

det här beteendet drabbar både de arbetsföra som kategoriseras som funktionshindrade OCH urholkar begreppen när det gäller personer som faktiskt HAR funktionshinder. går hand i hand med problematiken när det gäller personer kan jobba trots funktionshinder men inte får nån hjälp av arbetsförmedlingen utan direkt stämplas som odugliga.

Fredrik Lindholm sa...

Nja, sant är att folk kan hospitaliseras och att de flesta normala miljöer kan göras tillgängliga för flera. Men ett handikapp/en funktionsnedsättning existerar "oberoende av betraktare". Jag är närsynt. Mina ögonlinser bryter inte ljuset rätt oavsett vad folk säger. Att anpassa hela världen för sådana som mig skulle kräva larvigt stora och övertydliga skyltar, hastighetssänkningar med minst hälften och så en skog av bänkar på gator och torg så att man kan lägga sig vid det illamående som kan uppstå om man har för svaga/inga korrigerande linser.

Freddi Westerlund sa...

Jag är inte säker på de officiella definitionerna (de kan säkert Cicci bidra med), men jag tycker att det är viktigt att skilja på funktionshinder och handikapp. Funktionshindrad är jag hela tiden, handikappad bara när mitt funktionshinder av en eller annan anledning leder till att jag hämmas på ett eller annat sätt.

Fredrik Lindholm sa...

OK. Men en mer exakt benämning är att funktionshindret (egentligen en eufemism för handkapp) blir ett problem när omgivningen inte är anpassad.

Det kan låta som hårklyverier, men att lägga problemet och därmed lösningen helt utanför personen är mycket grymt. Dels för att man kan slösa bort mer resurser på att handikappanpassa in absurdum än att skaffa hjälpmedel. Och dels för att det är rejält nedlåtande.