2006-08-17

Trängselskatter är god liberalism

Straffa bilismen, skriver Victor, som beklagar att Stockholm inte har några trängselskatter just nu. Jag håller med honom från den första meningen till den näst sista, men när han beskriver huvudstaden utan trängselskatter, går han helt vilse i sin längtan efter att få avfärda allt som inte är bra som något liberalt: "[...] dummare än korkat, eller som det heter på svenska: liberalism."

Det har diskuterats förut, men jag tar det gärna igen:
Trängselskatter är inte bara en god idé, det är också en liberal sådan.

Adam Smith, Milton Friedman, Johan Norberg, skribenterna på The Economist - alla har de förespråkat trängselskatter. Lars Leijonborg skrev redan 1997 en motion in syfte att möjliggöra trängselskatter och sedan 2003 kallar folkpartiets partiprogram trängselskatter för "en effektiv metod för att använda marknadskrafterna i miljöpolitiken".

Vägar som finansieras av skatter uttagna på inkomst, fordonsägande och drivmedelskonsumtion, kostar ingenting att använda just när en använder dem. Det innebär att marknadskrafterna sätts ur spel, det är då inte tillgång och efterfrågan som styr, och det uppstår trängsel när efterfrågan vida överstiger tillgången. Långa köer på Stockholms vägar uppstår alltså av samma anledning som det uppstod långa köer utanför affärerna i det planekonomiska Sovjetunionen: Evigt överskott av viss produktion och ett lika långvarigt underskott av annan produktion. Den begränsade tillgången leder till att den som värderar sin tid lägst och ställer sig (eller sin bil) i kön, är den som roffar åt sig varan (eller en plats på vägen).

Tillgången på vägar i tätort är begränsad och genom att ta betalt för nyttjandet av dessa gator kommer efterfrågan att styra när människor nyttjar gatorna, vilka gator de utnyttjar och i vilket färdmedel de nyttjar dem. Köerna försvinner, miljön blir bättre och allas livskvalité ökar.

Jag förstår att det skulle vara jobbigt för dig att erkänna, Victor, men att prissätta en begränsad resurs och tvinga de som brukar den att stå för sina egna kostnader - det om något är väl en marknadsliberal princip? I det här fallet en mycket god sådan, dessutom. Till och med smartare än klokt, eller som det heter på svenska: liberalism. Puss!

Andra bloggar om: , , , , , ,

12 kommentarer:

victor sa...

men om liberalerna (folkpartiet) inte står upp för de goda ideal du redovisar, utan istället matar in motsatsen i begreppet liberalism, så tycker jag att det är helt riktigt att basha liberalismen. som är en god idé på pappret men som inte visar sig bli bra politik.

eller för att saxa från deras web: "folkpartiet har motsatt sig trängselskatten i stockholm. vi accepterar inte att staten tvingar på någon region trängselskatter, utan vill att beslut om trängselskatt ska fattas lokalt av kommuner och landsting/regioner, med samtycke av kringliggande kommuner som påtagligt påverkas."

Freddi Westerlund sa...

Det har du poänger i, men jag vill ändå hävda att det (för mig och mitt välmåendes skull) är viktigt att skilja på liberalismen och folkpartiet.

Dessutom kan jag hålla med i att beslut om trängselskatt bör fattas lokalt.

Anonym sa...

"Vägar som finansieras av skatter uttagna på inkomst, fordonsägande och drivmedelskonsumtion, kostar ingenting att använda just när en använder dem. Det innebär att marknadskrafterna sätts ur spel"

Men med det resonemanget så är väl just skatterna på drivmedelskonsumtion (läs bensinskatt) mycket liberalt då dessa betalas utifrån nyttjande?

Freddi Westerlund sa...

Nja, skatten på drivmedel är ju densamma vilken väg du än nyttjar. En lågt efterfrågad väg i Stensele kostar dig då lika mycket som en högt efterfrågad väg i Stockholm. Med trängselskatter styr en vägval, tidpunkt och färdmedel genom att sänka efterfrågan på vissa vägar/tider/färmedel och därmed öka den på andra.

Cicci sa...

som jag sa till victor: personligen tycker jag att biltullar är en alldeles strålande idé och håller med om det ni båda skriver, men stockholmsförsöket är något av det mest idiotiska jag varit med om. förklaring finns här.

Freddi Westerlund sa...

Med all respekt för de besvär de som drabbar de som valt att bo utanför innerstan: Det problemet åtgärdas bäst med att bygga ut kollektivtrafiken, inte genom att fylla vägarna med bilar igen.

(Och innan någon halshugger mig: Formuleringen "valt att bo utanför innerstan" var en skojfrisk ironi, en självkritisk liberal sådan dessutom.)

Anonym sa...

Borde inte en liberal som vill finansiera vägar med avgifter ställa sig tre kontrollfrågor om Stockholmsförsöket:
1: Varför drivs en "liberal" idé fram av det tillväxtfientliga Miljöpartiet?
2: Varför är företagarna emot försöket?
3: Varför genererar det (netto) inga intäkter?

Freddi Westerlund sa...

Jag debatterar ogärna med de som kommenterar anonymt, så ge dig gärna till känna när du skriver.

1. Miljöpartiet har mer än enstaka inslag av liberalism i sin politik; de är absolut inte antiliberaler.

2. Vet inte. "Handelsindex för april visar fortsatt goda siffror. Miljöavgiftskansliet har inte sett några effekter på handeln i city efter försökets fyra första månader." (svt.se)

3. För att det inte pågått länge nog och för att dess vinster inte enbart kan räknas som inbetald skatt minus kostnader för hanteringen.

The Blogger Formerly Known as Ensamma Mamman sa...

Helt lysande Freddi! Trängselavgifter är en marknadsekonomiskt sund princip, och det är anmärkningsvärt att de borgerliga partierna inte ställer sig bakom den. Men det beror väl dels på att det talar mot egenintresset hos många av deras väljare, dels på att idén lanserades av miljöpartiet.

De faktum att företagen är emot trängselskatten och att den ännu inte har genererat några (finansiella) nettointäker talar på intet sätt mot att det skulle vara (samhällsekonomiskt) effektivt med trängselskatter. För det första vill naturligtvis de flesta aktörer hellre ha en gratistjänst än en betaltjänst. För det andra så ligger vinsten med trängselskatter inte i de finansiella intäkterna, utan i ett mer effektivt nyttjande av resursen i sig.

Det som fortfarande gör att jag är osäker till hur jag skall förhålla mig till trängselskatter i folkomröstningen är att det samhällsekonomiskt effektiva alternativet är framtaget på icke-demokratiska grunder.

Dennis sa...

Angående anonyms fråga 2:
Liberal politik syftar inte till att göra företagare nöjda och glada. Man kan inte behålla en orätt endast för att företagarna är emot det. Liberalismens syn på företagande bygger på att de är individer som använder sina egna resurser, inte på att de är företagare per se. Det finns dessutom ett collective action-problem; Handelskammare och liknande organisationer för företagarnas talan. Men något riksförbund för de som råkar ut för trängsel existerar vad jag vet inte, och de sistnämnda har därför svårare att få sin röst hörd.

I det här fallet finns det ett miljöproblem som går utöver det vanliga med utsläpp. Och det finns alltså ett sätt att använda marknadsmekanismer för att åtgärda problemet. Att Stockholmsförsöket är illa planerat och genomfört är en annan sak, i grunden är försöket positivt.

Anders Wallner sa...

Argument 1: Varför är företagarna emot försöket?
Majoriteten av egenföretagarna är positiva, 68 procent.

Argument 2: Försöket är odemokratiskt
Det är ju en hel jäkla folkomröstning om frågan. Hur mycket mer demokratiskt ska det behöva bli för att folk inte ska trots-rösta.

Sure, Billström hade ett vallöfte. Men surprise, surprise så fick inte sossarna egen majoritet.

Freddi Westerlund sa...

Tru dat.