2006-08-07

Rapport om arbetsmarknadspolitiken

Någon som kommer ihåg 2003 års spexigaste politiska händelse? Lyrevik imiterade Ringholm på Ahlenius telefonsvarare och Ringholm höll den märkligaste presskonferensen någonsin, allt samtidigt som allt fler krävde att den verkställande makten, alltså den socialdemokratiska regeringen, skulle granskas av en myndighet fristående från den verkställande makten, alltså den socialdemokratiska regeringen. En självklarhet, kan tyckas, men socialdemokraterna motsatte sig skapandet av en revision som partiet saknade kontroll över innan de fick vika sig för en majoritet och den lagstiftande makten, alltså riksdagen, skapade Riksrevisionen att lyda under den lagstiftande makten, alltså riksdagen.

En granskande makt som inte domineras av socialdemokraterna är besvärande för de styrande i enpartistaten Sverige. Särskilt så inom arbetsmarknadspolitiken eftersom det är arbetarrörelsens hemmaplan, en arena styrd av det med en historiskt lång rad socialdemokratiska generaldirektörer försedda Arbetsmarknadsstyrelsen och kontrollerad av den privata föreningen LO, som bildat regeringspartiet och finansierar det med sina medlemmars pengar oavsett om medlemmarna vill det eller ej.

En genomgång av Riksrevisionens granskning av socialdemokraternas arbetsmarknadspolitik blir därför högintressant läsning i form av Ulrik Frankes rapport
Kollegiet för sysselsättande av de arbetslösa. Rapporten avslutas med en reflektion av författaren Anders Isaksson:

Lagda bredvid varandra bildar rapporterna ett mönster där byråkratisk slapphet, usel kontroll, svaga analyser, dåligt förberedda beslut och slöseri med skattemedel tycks genomsyra både Regeringskansliet och de centrala myndigheterna.
Riksrevisionens rapporter är precis hur tråkiga som helst i sin milslånga utredningsprosa, men de är också bland det viktigaste som finns att ta till i granskningen av det offentliga. Det är därför tacknämligt att någon tar sig tid att sammanfatta och göra läsligt, om än resultatet skrämmer betydligt mer än det behagar.

Andra bloggar om:
, , , ,

Inga kommentarer: