2006-08-29

På Danielsson-fronten intet nytt

JO:s utredning av Lars Danielssons förehavanden är klar och nu vet vi ... ingenting som vi inte redan visste och visste att vi inte vet.

Danielsson har ljugit och försvårat katastrofkommissionens utredning, men han har ändå statministerns fulla förtroende.

Konstitutionsutskottets stenhårda kritik mot statsministern och fem andra statsråd fick inga konsekvenser, så varför skulle JO:s lika hårda dom leda till någon konkret åtgärd?


Han må vara hårt kritiserad, rikets högste politiske tjänsteman, men han tillåts fortfarande undanhålla fakta samtidigt som han får klä skott för allt som annars skulle kunna skada statsministern. Det har tidigare påpekats att redan KU:s kritik i vilket annat land som helst hade fällt hela regeringen, men i Sverige finns det tydligen bara ett sätt att utkräva ansvar och det sättet ska förvisso inte underskattas:

Sju miljoner väljare är fler än sex miljoner socialdemokratiska rökridåer.

JO:s utredning
Kommentarer: AB, DN, DN, DN, DN, SR.

Andra bloggar om: , , , , , , ,

Inga kommentarer: