2006-06-02

Ungdomsförbund falska marknadsförare

Av min gode gröne vän Andwal (eller Tistou - The Gorgeous Little Beast som jag brukar kalla honom) har jag idag fått Grön Ungdoms rapport Ungdomsförbunden är radikala alibin. Andwal bloggar själv om det här.

Ungdomsförbundens roll som en radikaliserande kraft inom partierna är i många fall positiv. Att de predikar en politik som deras moderpartier inte för, är onekligen ett demokratiskt problem; när SSU raggar röster görs det med en politik som socialdemokraterna inte kommer att genomföra ens om de hade egen majoritet, så den som faller för SSU och röstar på (s) kan känna sig lurad. I rapporten talas det om falsk marknadsföring och jag är beredd att hålla med.

Grön Ungdom hyser också åsikter som inte miljöpartiet har, men det finns en viktig skillnad jämfört med andra ungdomsförbund - Grön Ungdom försöker som andra att radikalisera internt, men till skillnad från andra väljer de att utåt bara driva partiets politik. Det är berömvärt och något att ta efter.

Andra bloggar om:
, , ,

Inga kommentarer: