2006-05-08

Trygga danskar, tröga svenskar

När arbetsrätten på den svenska arbetsmarknaden diskuteras, låter det som att det bara finna två alternativ: Ingen förändring av det nuvarande systemet eller absolut makt till en kapitalhungrig arbetsgivare som får avskeda folk på vilka grunder som helst. Några fler nyanser än så vore på sin plats och det gäller särskilt nyckelordet i sammanhanget, det vill säga trygghet.

Mer dansk design, en rapport av frilansjournalisten Maria Ludvigsson, bjuder på sådan nyans.

I Danmark är människor på arbetsmarknaden trygga. Enligt
Center for European Policy Studies säger sig danskarna vara väldigt trygga i sin arbetssituation. De är tryggare än svenskarna, ja till och med tryggast i Europa. I Danmark finns ingen lag om anställningstrygghet, men de är ändå tryggare än vad de svenskar som omfattas av Las är.

Dessutom är ungdomsarbetslösheten i Danmark långt mycket lägre än vad den är i Sverige. Nio procent av de danska ungdomarna är öppet arbetslösa och även det är bäst i Europa. I sverige ligger motsvarande siffra på 22 % och om en lägger till sjukskrivna och förtidspensionerade är siffran 30 %.

Den danska modellen flexicurity (nyspråksvarning, det ska erkännas) gör det lätt att avskeda och det skapar rörelse på en arbetsmarknad som är långt mer dynamisk än den svenska tröga. Det innebär att det förvisso är lättare att förlora jobbet, men också att det är långt mycket lättare att hitta ett nytt. Under arbetslösheten får en hela 90 % av lönen i maximalt fyra år och under tiden förutsätts en satsa på kompetensutveckling.

Arbetsgivarna är nöjda, fackföreningarna är nöjda och de anställda är trygga - och det trots att siutationen är en helt annan än den i Sverige. Här innebär trygghet på arbetsmarknaden att de som har ett jobb får behålla det, men också att de som inte har ett jobb har förtvivlat svårt att få ett. I Danmark betyder trygghet på arbetsmarknaden att det är lätt att få jobb oavsett om du redan har ett eller letar efter ett nytt. Det gynnar alla, såväl de på som utanför arbetsmarknaden, och det borde gå hand i hand med den svenska arbetarrörelsens nya paroll "Alla ska med".


Det vore kanske inte så lyckat att införa det danska systemet rakt av och jag är som vanligt försiktigt skeptisk till förändringar i arbetsrätten, men om arbetsmarknaden ska fungera måste alla dess parter och lagstiftaren våga tänka i nya banor, se nyanserna och inte rädas varje form av förändring.

Inga kommentarer: