2006-05-15

RFSL:s kommunundersökning

RFSL har publicerat en ny kommunundersökning i vilken de utifrån ett HBT-perspektiv kartlagt skolan, kommunen, HBT-samhället, hatbrotten och allmänhetens attityd till HBT-personer.

Undersökningen omfattar samtliga 290 kommuner. De kommuner jag själv har erfarenhet av är Arjeplog (plats 231) varifrån mina föräldrar kommer, Gällivare (plats 200) där jag föddes, Norsjö (plats 198) där jag är uppvuxen, Skellefteå (plats 8) där jag gick gymnasiet, Uppsala (plats 6) där jag studerade och Stockholm (plats 3) där jag bor sedan sju år tillbaka.

I rapporten konstateras det att många HBT-personer flyttar från de orter där HBT-kompentensen är låg, till de orter där HBT-kompetensen är högre. Om jag åskådliggör mitt eget flyttande i ett diagram, ser en tydligt att så är fallet även med mig (klicka för tydligare bild):

HBT-kompetens i de kommuner jag bott i
Det förekommer hatbrott och uselt bemötande även i Stockholm, och det är beklämmande att det finns kommuner som är långt sämre än huvudstaden. Som det påpekas i rapporten måste det i varje kommun vara ett mål att motverka diskriminering av medborgarna. Kommunerna har ett stort ansvar att tillvarata allas intressen och kommunerna bör vara förebilder på området. Att så inte är fallet är alarmerande.

Inga kommentarer: