2006-04-26

Buggning torde överraska de flesta

Genom regeringsformens (1974:152) andra kapitels sjätte paragraf, är varje medborgare "gentemot det allmänna skyddad mot [...] hemlig avlyssning". Det är en grundlagsskyddad rättighet som kan begränsas i lag om det görs "för att tillgodose ändamål som är godtagbart i ett demokratiskt samhälle". Regeringen försöker genom sin proposition (2005/06:178) om hemlig rumsavlyssning att stifta en lag som innebär en sådan begränsning.

Propositionen är ganska dryg läsning, men den har sina höjdpunkter. Bäst av allt är delen om varför hemlig rumsavlyssning är teh shit i justitieminister Thomas Bodströms bevakningssamhälle:


I sin bostad torde de allra flesta människor utgå ifrån att ingen annan kan lyssna på det som sägs.

Buggning torde alltså överraska de allra flesta. Surprise, medborgare, grundlagen kan kringgås och på Rosenbad fnissas det förtjust över att de allra flesta utgår från att ingen annan kan lyssna på det som sägs i den egna bostaden.

Inga kommentarer: