2006-04-21

Alfabetet wäxer

Svenska Akademien har publicerat den trettonde upplagan av Svenska Akademiens Ordlista och nyheterna är fler än de hittills i massmedia uppmärksammade tilläggen av ord som "guss" och "keff":


Trettonde upplagan inför slutligen något så ovanligt som ytterligare en självständig bokstav, nämligen w ("dubbel-v") som inte längre sorteras in under enkelt v utan - som i många andra språk, även nordiska - blir en bokstav med egen placering efter bokstaven v.

Dra på trissor! Det här har jag längtat efter sedan jag som liten knodd bytte efternamn från Vesterlund till Westerlund i hopp om att komma ännu längre ner på klasslistan. Tråkigt nog är det inte mitt namnbyte som är orsaken till den upphöjda status "w" nu får - enligt DN beror det däremot "delvis på den tunga påverkan ordet 'webb' medfört."

Inga kommentarer: