2006-02-28

Lite för bra för att vara sant

Den amerikanske vicepresidenten Dick Cheney har för ett par veckor sedan förväxlat sin gode vän, den drygt 70-årige advokaten Whittington, med en liten fågel uppfödd för att jagas. Cheney råkade därför skjuta honom i ansiktet. För komiker som David Letterman, Conan O'Brien, Jay Leno och gänget bakom Saturday Night Live är det naturligtvis lite för bra för att vara sant och skämten haglar, men det är att skjuta på öppet mål och därför inte så spännande att beskåda.

Bäst lyckas
The Daily Show som genom att göra det övertydligt vilken skänk från ovan en dylik händelse är för komiker, utvinner oanade mängder humor ur den på flera sätt tragiska händelsen. De överdriver dramatiken, upprepar in absurdum, driver med Cheney, driver med händelsen, driver med sättet på vilket de driver med händelsen, driver med nyhetssändningar, driver med alla som driver med nyhets­sänd­ningar och de drar en snygg parallell till USA:s utrikespolitik och kriget mot terrorismen.

Ett utmärkt stycke amerikansk humor finns
här eller direkt till del 1 eller del 2 (del 2 är att föredra om endast en av dem ska avnjutas). Så roligt kan det vara att en man blir skjuten. I ansiktet. Av viceprecidenten.

Inga kommentarer: